Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Kresťanstvo a životné prostredie ECEN Ochrana stvorenstva v živote kresťana - konferencia
Ochrana stvorenstva v živote kresťana - konferencia PDF Tlačiť E-mail
Napísal DL   

Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS) organizovala v Ľutine dňa 25. mája 2018, pod záštitou Prešovskej arcidiecézy gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a predsedu ES KBS, prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, medzinárodnú odbornú konferenciu a rodinnú, ekovýchovnú sobotu zameranú na ochranu stvorenstva – prírody a životného prostredia v živote bežného kresťana.

Kresťania by mali ísť v zodpovednom prístupe k stvorenstvu príkladom. Hovorí o tom Evanjelium, mnohí svätí z minulosti, duchovní otcovia, odborníci ale napríklad aj súčasný pápež František vo svojej encyklike Laudato si´ - o starostlivosti o náš spoločný domov, v ktorej okrem iného, uvádza: „Postoje, ktoré prekážajú na ceste hľadania riešení krízy životného prostredia aj medzi veriacimi, siahajú od odmietnutia problému až k nezáujmu, k pohodlnej rezignácii alebo k slepej dôvere v technické riešenia. Potrebujeme novú univerzálnu solidaritu...

 

V záveroch z konferencie sa prítomní odborníci zhodli, že každý z nás a obzvlášť kresťanské cirkvi majú možnosti a zároveň dôležitú úlohu, či priamo až povinnosť v ochrane stvorenstva pozitívne vplývať na súčasnú spoločnosť. Misia kresťanstva v ochrane prírody a životného prostredia má byť napĺňaná tak cez duchovnú oblasť, prácu s veriacimi, tábory, kázne, príspevky v časopisoch a iných médiách, spovede z environmentálnych hriechov a pod., ako aj napríklad cez udržateľnú starostlivosť o pôdu, lesy, pozemky a budovy, ktoré sú vo vlastníctve a správe cirkevného spoločenstva. Potrebujeme zodpovednú solidaritu.

O podujatí hovorí aj tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska:"Environmentálna subkomisia pripravila konferenciu a ekovýchovnú akciu" https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180530023


 

V prílohe nájdete tlačovú správu z podujatia i ibsah zborníka zverejneného na konferencii.

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 21 Jún 2018 14:24
 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC