Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Lokálne potraviny - LPK, CSA
Lokálne potraviny - LPK, CSA
CSA stretnutie, komunitou podporovane poľnohospodárstvo 2013 PDF Tlačiť E-mail

Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA - Community Supported Agriculture) je unikátny lokálny/ regionálny systém, ktorý priamo spája producentov a spotrebiteľov. Garantuje kvalitné a čerstvé "domáce" poľnohospodárske produkty pre spotrebiteľa ako aj stabilný a predvídateľný príjem pre producenta. Na Slovensku organizujeme v r. 2013 summary tour o CSA systémoch z rôznych kútov EÚ a o skúsenostiach jeho realizácia v SR.


 Mesto a termín, registrácia:

  užitočné linky:

CSA reporty z rôznych krajín EÚ: http://www.cepta.sk/index.php/en/local-food-community-csa/109-info-o-teme-a-kontakty/487-csa-systemy-v-europe 

CSA vo Veľkej Británii: http://www.soilassociation.org/communitysupportedagriculture 

CSA vo Francúzsku: http://www.urgenci.net/

 
CSA systémy v Európe a CSA manuál PDF Tlačiť E-mail

Vďaka mobilitnému projektu "CSA for Europe" podporenému z EÚ programu Grundtvig a našim zahraničným partnerom, máme možnosť poznávať fungujúce systémy komunitou podporovaného poľnohospodárstva CSA (Community supported agriculture) v zahraničí. Tieto systémy prinášajú spoločnosti mnohoraké dobrá - od zamestnanosti na vidieku až po lokálne, čerstvé a zdravé, tradičné potraviny od osobne známeho gazdu /Grundtvig-logo final gazdinej, potravinovú sebestačnosť v krajine až po možnosť kontaktu, vzťahu či práce s pôdou a zvieratami pre mestských ľudí, predovšetkým ich deti, času zmysluplne stráveného v peknom, čistom a bezpečnom prostredí vidieckej krajiny.

Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať správy z jednotlivých ciest, ktoré prinášajú na Slovensko najvidieckejšiu krajinu v EÚ jedinečné poznanie ako sa dá fungovať udržateľnejšie ako je tomu u nás dnes. 

Posledná úprava Utorok, 01 Október 2013 21:00
 
Komunitou podporované poľnohospodárstvo – CSA (Community Supported Agriculture) PDF Tlačiť E-mail

csa_trencin_mission_28012smallÚvodné informačné CSA turné na Slovensku realizované aj vďaka programu Gruntdvig, Učiace sa partnerstvá, s cieľom šíriť myšlienku Komunitou podporovaného poľnohospodárstva dopadlo doGrundtvig-logo finalbre. S piatimi zahraničnými hosťami z fungujúcich CSA systémov (dvaja z Anglicka a traja z Francúzska) sme navštívili štyri Slovenské mestá: Bratislava 27.2; Trenčín – 28.2; Zvolen – 29.2; Košice – 1.3.2012, kde sme zorganizovali prednáškovo – diskusné večerné stretnutia. Spolu sa týchto stretnutí zúčastnilo viac ako 105 účastníkov, ktorí získali základné informácie o význame a funkčnosti CSA systémov v zahraničí, ako aj potrebné kontakty pre rozvoj miestneho systému. Hosťom sme ukázali niekoľko vzorových fariem s rozvinutým priamym predajom (napr. AGROKRUH, farma Pružina, farma Roziak), kde sa mohli porozprávať s farmármi, ako aj pár zaujímavých kultúrno-historických pamiatok (T.Teplice, Vlkolínec, Spišský hrad), na Slovensku sa im páčilo.

Posledná úprava Utorok, 01 Október 2013 21:01
 
CSA stretnutie, komunitou podporovane poľnohospodárstvo 2012 PDF Tlačiť E-mail

Komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA - Community Supported Agriculture) je unikátny lokálny/ regionálny systém, ktorý priamo spája producentov a spotrebiteľov. Garantuje kvalitné a čerstvé "domáce" poľnohospodárske produkty pre spotrebiteľa ako aj stabilný a predvídateľný príjem pre producenta. Na Slovensko prídu koncom februára 2012 vzácni hostia z Anglicka, Francúzka a Nemecka, z rôznych funkčných systémov komunitou podporovaného poľnohospodárstva. Ak si chcete vypočuť zaujímavé príspevky, zapojiť sa do debaty o možnosti vytvorenia priameho systému farmár - spotrebiteľ vo vašom meste, príďte. Miesto stretnutia bude rozoslane zaregistrovaným účastníkom (do 14.2.2012). Vstupné bude dobrovoľné. Ak ste ochotný pomôcť s prípravou stretnutia, tlmočením (FR, EN, Nem), sprevádzaním hostí a pod. dajte nám to vedieť do poznámky. Tešíme sa na stretnutie.


 Mesto a termín, registrácia do 14.2.2012 (už uzavretá):

  • Bratislava, Po 27.2.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom
  • Trenčín, Ut 28.2.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom
  • Zvolen, St. 29.2.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom
  • Košice, Štv 1.3.2012 podvečer - miesto bude upresnené zaregistrovaným účastníkom

 Kapacity stretnutia CSA v Bratislave 27.2.2012 ako aj v Košisciach 1.3.2012 sú už naplnené registrovanými účastníkmi.

 užitočné linky:

CSA vo Veľkej Británii: http://www.soilassociation.org/communitysupportedagriculture 

CSA vo Francúzsku: http://www.urgenci.net/

 
Potravinová suverenita PDF Tlačiť E-mail

Temer jedna miliarda obyvateľov našej Zeme trpí hladom, dokonca je stále viac krajín, ktoré postihujú hladomory (napr. Somálsko r. 2011). Prečo je vo svete hlad? V súčasnej dobe to nie je preto, že by bol nedostatok potravín, ani kvôli prírodným katastrofám či škodlivým organizmom. Hlad vo svete je dnes spôsobený predovšetkým ako následok nerovnomerného rozloženia prístupu k zdrojom akými sú napr. pôda či voda, neo-klonizáciou úrodnej pôdy rozvojových krajín nadnárodnými korporáciami zo zahraničia s jediným cieľom maximálneho profitu, špekuláciami so zásobami potravín, ktoré nie sú chápane ako základná ľudská potreba ale ako obchodná komodita.

Potravinová suverenita je právo každej krajiny, komunity definovať si svoj poľnohospodársky a potravinový systém, tak aby reflektoval potreby jej obyvateľov a možnosti jej krajiny s ohľadom na životné prostredie, agro-ekosystém a zároveň nemal negatívny dopad na inú krajinu , či komunitu.

 

Publikáciu Potraviny a demokracia: Úvod do potravinovej suverenity vydala Poľská zelená sieť (Polish Green Network) ako súbor článkov od odborníkov rôznych aspektov potravinovej suverenity. Publikácia hľadá odpovede na stále aktuálnejšiu výzvu – ako nasýtiť svet v 21. Storočí. Zdôrazňuje potrebu participatívnej demokracie – aktívne zapojenie konzumentov ako aj producentov do rozhodovania o potravinách, a poukazuje ako môže byť naplnené právo potravinovej suverenity počnúc prístupom k pôde, udržateľného fungovania poľnohospodárstva až po lokálne ekonomiky. Články sú v anglickom jazyku a boli publikované v roku 2011.

Tieto dokumenty boli publikované s finančnou podporou Európskej únie ako aj Medzinárodného visehradského fondu. Za ich obsah je zodpovedná Poľská zelená sieť a jej partneri a v žiadnom prípade nemôže byť považovaný ako oficiálny postoj Európskej únie.

 Európske spoločenstvo  Vyšehrádsky fond
Posledná úprava Nedeľa, 28 August 2011 05:40
 
Informácie o téme a kontakty PDF Tlačiť E-mail

Lokálna potravinová komunita (LPK ZV) vznikla v septembri 2009 vo Zvolene. Je to neformálne a dobrovoľné združenie spotrebiteľov a producentov na úrovni regiónu, ktorí sa vzájomne podporujú. Cieľom LPK je predovšetkým priamy vzťah medzi producentom a spotrebiteľom, rozvoj a podpora miestnych, rodinných, malých a bio-producentov a odbyt ich zdravých, lokálnych potravín v blízkej komunite spotrebiteľov. Rovnako dôležitým cieľom iniciátorov LPK je aj presadzovanie plnej legálnosti priameho predaja na Slovensku pri čo najjednoduchších pravidlách. V komunikácii s ostatnými štátmi EÚ sa snažíme priniesť do našej krajiny dobré skúsenosti tak s priamym predajom, ako aj s komunitou podporovaným poľnohospodárstvom (CSA – Community Supported Agriculture).

Inšpiráciou pre vytvorenie LPK bol aj systém AMAP, ktorý úspešne funguje vo Francúzsku. AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne - Združenie pre podporu vidieckeho poľnohospodárstva) vytvára ekonomické a sociálne väzby medzi farmármi ako producentmi a spotrebiteľmi na lokálnej úrovni. Keďže systém zabezpečuje zdravé potraviny za primerané ceny pre spotrebiteľov a odbyt pre producenta, je zaujímavý pre obidve strany výrobno–spotrebného vzťahu. Navyše prispieva k zachovaniu poľnohospodárskej funkcie, diverzity, zamestnanosti a tým života na vidieku. Umožňuje prežiť malým farmárom, ktorí by inak boli odsúdení na zánik a dokonca im umožňuje produkovať na úrovni kvality bio-produktov, teda s minimálnymi vstupmi agro-chemikálií, antibiotík a pod. Spotrebitelia majú možnosť cez systém AMAP priamo ovplyvňovať produkciu potravín na kvantitatívnej i kvalitatívnej úrovni – spolurozhodujú o tom, čo sa bude pestovať, v akom množstve a v akej kvalite.

Myšlienka, ktorá zhmotňuje vyššie spomínané princípy, pochádza z Japonska, kde prvé takéto lokálne systémy začali vznikať pred 40 rokmi a dnes sú už v mnohých krajinách vysoko funkčne a rozvinuté. Rozšírili sa do rôznych častí sveta pod rôznymi názvami. Zatiaľ čo v Japonsku sa takéto systémy nazývajú Tei-kei (Obrátiť tvár k svojmu farmárovi), v Spojených štátoch sú to CSA (Komunitou podporované poľnohospodárstvo), vo Francúzsku už spomínaný AMAP a pod.

V spolupráci s organizáciou Urgenci sme mali možnosť v septembri 2009 navštíviť okolie mesta Mulhouse (južné Alsasko, Francúzsko) a spoznať fungovanie lokálnych výrobno-spotrebných vzťahov. Úlohou týchto vzťahov je spojiť miestnych farmárov (producentov) so spotrebiteľmi a zabezpečiť dlhodobú produkciu zdravých potravín. Viac o tejto návšteve, ako aj podrobný opis celého systému AMAP (história, princípy fungovania, vzťahy v rámci systému, konkrétny príklad fungovania AMAP v praxi atď.) si môžete pozrieť v priloženej správe v slovenskom a francúzskom jazyku.

V roku 2010 pokračovala spolupráca s priateľmi z Francúzska, ktorá vyústila prípravným stretnutím v rámci programu Grundtvig 16-18.1.2011 v Budapešti. Spolu s  partnermi z Maďarska, Anglicka, Francúzska, Grécka a Čiech sme sa rozhodli podať spoločný projekt. Ten sme sfinalizovali a zaslali vo februári 2011 s účasťou 8 krajín (uvedené štáty + Rakúsko a Nemecko). Projekt má názov: CSA – Community Supported Agriculture a je zameraný na výmenu dobrých skúseností medzi CSA rozvinutými a CSA rozvíjajúcimi sa štátmi. Výsledky z hodnotenia projektu budú známe v lete 2011.
Posledná úprava Štvrtok, 14 Apríl 2011 07:47
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe