Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady
Odpady
Ozdravme financovanie triedenia a recyklácie odpadov! PDF Tlačiť E-mail

IMG 20191118 114121 DR008 NadobyTZ-All Vyr2Zm25.09.2020 (aktualizované 30.09.2020)

Triedený zber a recyklácia obalov a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny) spôsobuje obciam, mestám a predovšetkým zberovým spoločnostiam nemalé finančné problémy. Financie, ktoré zberové spoločnosti dostávajú od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov spojených s triedeným zberom a už vôbec nie na ich kvalitnú recykláciu. Následkom je okrem druhotnej platobnej neschopnosti menších zberových spoločností tiež znižovanie komfortu triedenia pre občana, ako napr. nedostatok farebných nádob, preplnené kontajnery či nedostatočné konečné dotrieďovanie separátov.

Ministerstvo v posledných dňoch predstavilo zámer výrazne navýšiť financovanie triedeného zberu na Slovensku. Tento zámer bol 24.09.2020 parlamentom schválený v tzv. rýchlikovej novele zákona o odpadoch. Konkrétne minimálne výšky sadzieb, aké budú musieť OZV platiť zberovým spoločnostiam, sa ešte len budú nastavovať vyhláškou, ktorá by mala limitovať aj zisk OZV tak, aby navýšené financie nakoniec naozaj skončili v triedenom zbere a recyklácii.

Podporujeme snahu ozdraviť financovanie triedenia odpadov a požadujeme, aby Ministerstvo životného prostredia SR bezodkladne nastavilo spravodlivý systém financovania triedeného zberu a recyklácie tak, aby poskytoval dostatok financií pre pokrytie všetkých potrebných a reálnych nákladov spojených s výkonom triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov vrátane investičných nákladov do zberných nádob, infraštruktúry triedeného zberu, informačnej kampane, ako aj nákladov na zabezpečenie a rozvoj kvalitných kapacít na materiálovú recykláciu na Slovensku. Len tak bude v tomto sektore odpadového hospodárstva v SR naplnený princíp znečisťovateľ platí.

Podporu vyjadrili aj Únia miest Slovenska a ZMOS. Stanovisko podporilo taktiež 26 zberových spoločností z celého Slovenska, ktoré zabezpečujú triedený zber pre 3 760 000 obyvateľov SR.

Viac sa dozviete v priloženom podpornom stanovisku.

Posledná úprava Streda, 30 September 2020 09:38
 
Vyhrali sme na plnej čiare – Slovensko bude zálohovať! PDF Tlačiť E-mail

PET s Vahom detail trencin 090504 Mini11.09.2019 Zákon, ktorý zavádza zálohovanie nápojových PET fliaš a plechoviek dnes schválila drvivá väčšina poslancov NR SR – 121 zo 141 prítomných.

Sme radi, že poslanci takouto veľkou, ústavnou väčšinou podporili tento z hľadiska životného prostredia veľmi dôležitý zákon. Viac o hlasovaní jednotlivých poslancov nájdete na stránke hlasovania č. 71 na 49 schôdzi NRSR k zákonu o zálohovaní tu. Z prítomných poslancov nikto nehlasoval proti, zdržali sa iba poslanci SaS (bez M.Klusa), V.Remišová a Z.Simon!

Prečo je zálohovanie dôležité ako aj vyvrátenie viacerých zavádzajúcich tvrdení odporcov zálohovania nájdete v predošlých článkoch a dnešnej CEPTA výzve poslancom NRSR.

Teraz bude dôležitá správna implementácia zákona a vytvorenie dobre fungujúceho systému tak aby PET fľaše a plechovky už nezostávali v našej prírode.

ĎAKUJEME všetkým aktívne i pasívne zapojeným organizáciám, jednotlivcom, v neposlednom rade Ministerstvu životného prostredia a Inštitútu environmentálnej politiky za predloženie dobre podloženého a spracovaného návrhu, ako aj pánom poslancom a dámam poslankyniam z Národnej rady SR, ktorí/é tento návrh dnes schválili. Veríme, že bude úspešne zavedený do praxe najneskôr k 01.01.2022, čo je apel predovšetkým na budúcich poslancov a kompetentných.

Posledná úprava Streda, 11 September 2019 15:29
 
Zálohujme! - vyzýva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek PDF Tlačiť E-mail

Loga-VsetciOchranári, samospráva, lesníci, poľnohospodári, rybári, poľovníci aj turisti Slovenska, organizácie s celkovou členskou základňou niekoľko stotisíc aktívnych členov, sa spojili vo výzve so spoločným cieľom – čím skôr zaviesť zálohovanie jednorázových nápojových obalov.

Výzva zaslaná ministrovi životného prostredia i predsedovi vlády SR definuje 8 kľúčových argumentov podporujúcich zálohovanie a má pomôcť chrániť prírodné ekosystémy aj životné prostredie v našich mestách a obciach od voľne pohodených PET fliaš a nápojových plechoviek.

Predseda o. z. CEPTA, Daniel Lešinský uvádza: „Účinnosť zálohových systémov dosahuje v niektorých krajinách EÚ až 98%, stojí 1-2 centy na fľašu nápoja, zlepší recykláciu, ochráni ekosystémy i parky, takže neexistuje žiadny racionálny dôvod prečo zálohovanie nezaviesť a ďalej prenášať tieto náklady na prírodu, či dobrovoľníkov a samosprávy, ktorí ju musia každoročne čistiť.

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy preto vyzýva MŽP SR ako aj vládu SR na bezodkladné zavedenie takéhoto systému aj v našej krajine, Vyzývame aj výrobcov nápojov, obchodníkov, či predajcov k plnej súčinnosti pri zavádzaní zálohovania na Slovensku, ktoré je vo verejnom záujme.

Výzva je zverejnená TU.

Viac informácií nájdete v materiáli „Fakty o prínosoch zálohovania jednorazových nápojových obalov na Slovensku“ ako aj v ďalších článkoch zverejnených na tejto stránke.IMG PlechovkyPET BS 190228 ZmVyr

Výzvu podporujú:

Verejné poďakovanie ministra životného prostredia SR signatárom výzvy Zálohujme! úvodom brífingu MŽP SR z 05.04.2019 si môžete pozrieť TU.

Posledná úprava Štvrtok, 11 Apríl 2019 09:50
 
Fakty o prínosoch zálohovania jednorazových nápojových obalov na Slovensku PDF Tlačiť E-mail

PET priOhniskuBS 080229 zmAktuálne pripravované zálohovanie jednorazových nápojových obalov (JNO), predovšetkým nápojových PET fliaš a plechoviek považujeme za dôležité opatrenie na zlepšenie životného prostredia, ktoré posunie Slovensko bližšie k cirkulárnej ekonomike.
Preto sme sa rozhodli priniesť do aktuálne prebiehajúcej diskusie o tom či zaviesť alebo nezaviesť zálohovanie JNO na Slovensku, niekoľko kľúčových faktov, ktoré sú v médiách a v diskusii často opomínané. Nájdete tu aj odpovede na viaceré pseudoargumenty a nepravdivé tvrdenia tých, ktorým zavedenie zálohovania z rôznych dôvodov nevyhovuje.

1. Účinné zníženie litteringu

Zálohovanie nápojových PET fliaš a plechoviek účinne znižuje znečistenie prírody a prostredia týmito obalmi. Práve záloha na každý obal motivuje spotrebiteľa k tomu, aby ho nezahodil do prírody, ale doniesol ho do obchodu.

PET fľaše a plechovky sú okolo ciest, chodníkov, v lesoch, v parkoch, na uliciach, na brehoch vodných tokov, skrátka všade, kde má prístup človek. V r. 2005 bola vykonaná dosiaľ jediná komplexná analýza nezákonne pohodeného odpadu (littering) v SR [1], ktorá zistila, že takmer tretinu nezákonne pohodeného odpadu tvoria nápojové PET fľaše. Okolo analyzovaných úsekoch ciest bolo nameraných priemerne až 600 l nápojových PET fliaš na každý km.
Zálohovanie JNO znižuje odhadzovanie nápojových obalov až o 95 % [2], čo sa významne prejaví na znížení znečistenia krajiny nezákonne pohodeným odpadom.

2. Vyzbiera sa viac čistejšej suroviny a priblížime sa k cirkulárnej ekonomike

Štúdia IEP „Skutočná cena zálohy“ [3] uvádza, že súčasná miera návratnosti nápojových PET fliaš prostredníctvom štandardného triedeného zberu v mestách a obciach SR sa vykazuje na úrovni 62 %. Systémy zálohovania JNO bežne dosahujú účinnosť vyše 90 %, pričom napr. zálohovanie JNO v Nemecku [4] dosahuje dlhodobo 98,5 %. Znamená to, že takmer žiadne fľaše a plechovky už nekončia mimo systému – v zmesovom odpade alebo v prírode.

Posledná úprava Piatok, 22 Február 2019 22:12
 
Reakcie na pseudoargumenty odporcov zálohovania jednorázových nápojových obalov(JNO) PDF Tlačiť E-mail

PET-ParkZV 060202Podobne, ako teraz, aj v roku 2006 chcelo Ministerstvo životného prostredia SR pod vedením L. Miklósa zaviesť zálohovanie JNO. Bohužiaľ vtedy táto snaha nebola úspešná, prevalcovali ju finančné záujmy nápojárov a priemyslu. Jedným z pseudoargumentov bolo vtedy aj tvrdenie, že sa Slovensko stane smetiskom Európy – že vo vidine zisku budú ľudia z okolitých krajín ládovať do slovenských výkupných automatov PET fľaše z cudziny. Našťastie dnes, po cca 12 rokoch sme už trocha pokročili a tento pseudoargument sa v diskusiách už takmer neobjavuje. Len pre úplnosť (a pre istotu) vysvetlím, že zbohatnúť na dovoze PET fliaš alebo iných obalov zo zahraničia nie je možné – každý zálohovaný obal má svoj čiarový kód a automat vydá peniaze len za ten obal, za ktorý bola záloha zaplatená.

Objavujú sa však ďalšie pseudoargumenty, na ktoré je treba reagovať:

Pseudoargument: Zálohovanie je príliš drahý systém zberu, ktorý nerieši splnenie cieľa SR recyklovať v r. 2020 min. 50 % komunálneho odpadu.

Odpoveď: Štúdia IEP vyčíslila, že zálohovanie PET fliaš navýši náklady výrobcov o 1,1 centa na PET fľašu (0,011 €) – zvýšenie, ktoré si výrobcovia môžu bez problémov premietnuť do celkovej ceny nápoja bez toho, aby si to spotrebiteľ vôbec všimol. Pri plechovkách sa dokonca nepredpokladá žiadny zvýšený náklad – prevádzka systému sa pokryje z predaja druhotnej suroviny (hliník) a nevyžiadaných záloh. Je pravdou, že zálohovanie neprinesie podstatné zvýšenie miery triedenia komunálneho odpadu ako celku (Štúdia IEP odhaduje zvýšenie len o 0,5 %, keďže nápojové PET fľaše a plechovky tvoria len určitý malý podiel na celkovej hmotnosti komunálneho odpadu), toto však ani nie je dôvodom zálohovania. Hlavnými dôvodmi zálohovania JNO sú 1. podstatné zníženie litteringu (nezákonne odhodeného odpadu) a 2. vyzbieranie väčšieho množstva kvalitnejšej suroviny na recykláciu.

Pseudoargument: Zálohovanie neúnosne zaťaží financie bežných občanov, ktorí to všetko zaplatia.

Odpoveď: Pri zálohovaní sa uplatní spravodlivý princíp „znečisťovateľ platí“. Ak niekto chce nápoj v PET fľaši, je úplne spravodlivé, že si priplatí 0,011 € na fľašu za prevádzku systému, ktorý zabezpečí, že podstatná väčšina fliaš neskončí v životnom prostredí, ale bude zrecyklovaná. Ešte raz zdôrazňujeme, že „neúnosné finančné zaťaženie“ sa pohybuje na úrovni 0,011 € za PET fľašu a 0,00 € za plechovku. Naopak, pri nezavedení zálohovania sa všetky externé náklady spojené so zberom a likvidáciou voľne pohodených obalov hradia a budú hradiť z vrecka všetkých daňových poplatníkov, teda aj tých čo si nápoje v PET fľašiach nekupujú!

Posledná úprava Nedeľa, 27 Január 2019 20:44
 
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek? Nie či, ale kedy a ako! PDF Tlačiť E-mail

CEPTA podporuje zámer Ministerstva životného prostredia SR zaviesť zálohovanie jednorazových nápojových obalov (JNO).IMGP0163 PET priHroneZV - MiniVyrez

Začiatkom novembra 2018 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) zverejnilo zámer zaviesť zálohovanie nápojových PET fliaš a plechoviek na Slovensku. Zároveň zverejnilo štúdiu Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) „Skutočná cena zálohy“, ktorá analyzuje ekonomické dopady a náklady zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek v slovenských podmienkach. Štúdia na základe analýzy systémov zálohovania v ostatných európskych krajinách stanovuje optimálnu výšku zálohy pre PET fľaše a plechovky, vyčísľuje predpokladané potrebné investičné a prevádzkové náklady systému zálohovania JNO.

Zverejnenie zámeru MŽP vyvolalo vášnivé diskusie nie len na odpadárskych fórach a konferenciách. Na viacerých webových portáloch sa vyrojilo množstvo odmietavých postojov, článkov a stanovísk, napr.: Zálohovanie nápojových obalov je politickým rozhodnutím za 80 miliónov, Podnikatelia: Zálohovanie PET fliaš zlikviduje takmer všetky triediace linky, ... Podľa očakávaní, predstavitelia nápojárskeho priemyslu, rôznych asociácií a združení výrobcov nápojov a obalov striktne odmietajú zavedenie zálohovania JNO, snažia sa ho bagatelizovať a častujú nás rôznymi pseudoargumentmi typu, že zálohovanie zničí triedený zber odpadov, že ide o nesmierne predražený a neúčinný systém zberu PET fliaš, že je to opatrenie vytrhnuté z kontextu, ktoré vraj nemá zmysel, a pod. Pochopiteľne tu ide o nič iné ako o peniaze. V štúdii IEP sa píše:

Zavedenie povinného zálohovania zásadne zvýši náklady výrobcov, ktorí uvádzajú na trh nápojové obaly v PET. Kým dnes platia približne 0,4 centa za fľašu, v systéme povinných záloh to bude v závislosti od miery návratnosti 1,4 – 1,9 centa, pričom pri nami cielenej miere 90 % to bude 1,5 centa, teda približne štyri krát viac.

Takže aby sme to zhrnuli fakticky, bavíme sa o cene zálohovania (nárast v porovnaní so súčasným systémom triedeného zberu) v hodnote 1,1 centa (0,011 €) na fľašu, ktorú si výrobcovia môžu premietnuť do ceny výrobku a spotrebiteľ si to pri celkovej cene nápoja ani nevšimne.

Posledná úprava Piatok, 22 Február 2019 19:16
 
Holandsko podporuje cirkulárnu ekonomiku PDF Tlačiť E-mail

IMG 2197 Konferencia VyrZmPočas dní 11.-14.06.2018 sa v Holandsku konalo podujatie na podporu cirkulárnej ekonomiky (obehové hospodárstvo) Holland Circular Economy Week (HCEW) 2018. Náš zástupca Miloš Veverka mal možnosť byť pri tom.

Podujatie prebiehalo na viacerých miestach Holandska a pozostávalo z niekoľkých paralelných workshopov, hlavnej konferencie a zo zaujímavých exkurzií.

Hlavnú konferenciu otvárala zástupkyňa holandskej vlády p. Stientje van Veldhoven. Podotkla, že ak by všetci obyvatelia Zeme mali spotrebu ako Európania, potrebovali by sme 3 zemegule. Holandská vláda si uvedomuje aktuálne problémy životného prostredia, obmedzenosť prírodných zdrojov a neudržateľnosť súčasnej lineárnej ekonomiky a preto plne podporuje prechod na cirkulárnu ekonomiku a s tým súvisiace potrebné opatrenia.
Kľúčovým rečníkom konferencie bol holandský novátor, architekt a vizionár Thomas Rau, ktorý vyslovil viacero zaujímavých myšlienok:

Posledná úprava Utorok, 15 Január 2019 13:20
 
Financovanie triedeného zberu na Slovensku - preteky ku dnu? PDF Tlačiť E-mail

Nakladanie-KO 2016 EU-MSSlovensko s dlhodobo vysokým podielom skládkovania komunálneho odpadu patrí medzi krajiny s najhorším odpadovým hospodárstvom v EÚ. V r. 2016 sa zrecyklovalo a skompostovalo len 23 % komunálneho odpadu (KO), zatiaľ čo na skládky bolo uložených až 66 % KO. Tento stav je alarmujúci aj kvôli tomu, že o necelé 2 roky, teda v r. 2020 má SR povinnosť dosiahnuť minimálnu mieru recyklácie KO 50 %. Už dnes tento cieľ dosahujú viaceré krajiny EÚ, ako napr. Nemecko, Rakúsko či Belgicko (obr. vedľa).

Jednou z príčin tohto stavu je nesprávne nastavená legislatíva, ktorej dôsledkom je nedostatok financií v systéme triedeného zberu a zhodnocovania odpadov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015, Z. z., ktorý zásadne zmenil spôsob financovania triedeného zberu odpadov zavedením tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odbremenil tak rozpočty obcí, mal mieru recyklácie KO zásadne zvýšiť, no zatiaľ sa tak deje len čiastočne a pomaly (v r. 2014 bolo zrecyklovaných 12 % KO, v r. 2015 to bolo 16 % a v r. 2016 sa zrecyklovalo 23 % KO). Najhoršie je, že po viacerých novelách súčasného zákona o odpadoch je systém nastavený tak, že financií pre pokrytie triedeného zberu v obciach bude skôr ubúdať ako pribúdať. Treba zabudnúť na nákup nových zberných nádob, na rozvoj triedeného zberu, na zvyšovanie miery recyklácie KO, rozširovanie a rast triedenia odpadov.

Ak sa nič nezmení a financie OZV nebudú pokrývať všetky reálne náklady triedeného zberu (vrátane napr. zakúpenia nových farebných nádob), budú musieť obce triedenie odpadov dotovať, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch, alebo pôjde triedenie do útlmu, čo je zase v rozpore so záväznými cieľmi SR voči EU a s celkovou koncepciou moderného odpadového (obehového) hospodárstva.
Keďže sa nezvýši účinnosť triedenia odpadov a obce budú triedenie dotovať, bude sa musieť zvýšiť aj poplatok za odpad, ktorý samospráva vyberá od občanov. Nárast bude značný aj v zmysle pripraveného zvyšovania skládkového poplatku.

Posledná úprava Utorok, 05 Jún 2018 18:26
 
Slovensko proti strategickému obehovému hospodárstvu? PDF Tlačiť E-mail

CicrularEconomy-EU PrtScr 170517 DetailSkladkaZKO PA260104 ZmEurópska únia smeruje k obehovému hospodárstvu tzv. Circular Economy vytvárajúcemu nové pracovné miesta, znižujúcemu závislosť krajín EÚ na dovoze surovín a zlepšujúcemu životné prostredie. Niektoré členské štáty, vrátane Slovenska, však blokujú predkladané ciele tejto politiky čím idú proti verejnému záujmu.

V marci 2017 schválil Európsky parlament ciele pre r. 2030, ktoré by mali posunúť EÚ smerom k obehovému hospodárstvu [1]:
•    70 % miera recyklácie komunálneho odpad (v SR v súčasnosti len 15 %[2]);
•    80 % miera recyklácie odpadu z obalov (v SR v súčasnosti 65 % [3]);
•    zníženie skládkovania odpadu na 5 % (v SR v súčasnosti 73 % [2]);
•    povinný triedený zber viacerých prúdov odpadu vrátane bioodpadu, odpadových olejov a textilu,   (v SR v súčasnosti funkčný len čiastočne, najhoršie pre bioodpad);
•    zvýšenie využívania ekonomických nástrojov ako sú poplatky za skládkovanie a spaľovanie odpadu, zálohové systémy (v SR sú v súčasnosti tieto nástroje nastavené nemotivačne).

Takéto ambiciózne ciele týkajúce sa revízie viacerých európskych smerníc (napr. smernica o odpadoch, smernica o obaloch) by nielen podstatne znížili množstvo odpadu,

Posledná úprava Utorok, 13 Jún 2017 15:45
 
Doprajme si menej odpadu PDF Tlačiť E-mail

Nakladanie-KO 2014 SRZKO 071112 DSC01955 vyrez zmKaždý občan Slovenska vyprodukoval v roku 2014 priemerne 321 kg odpadu a toto množstvo stále rastie. Z toho až 76 % končilo na skládkach, 12 % v spaľovniach a len 12 % sa recykluje a kompostuje.

Odpad je problém

SkladkaZKO PA260104 ZmNevytriedený odpad putuje väčšinou na skládku. Ak by všetci ľudia na zemi mali spotrebu ako my v Európe, už dnes by sme spotrebovali 2,6 planéty na suroviny a energiu. Skládkovanie odpadu spôsobuje problémy:

 • Plyn uvoľňujúci sa zo skládok (tzv. skládkový plyn) urýchľuje klimatické zmeny, zapácha a poškodzuje zdravie ľudí v okolí skládok.
 • Toxické výluhy zo skládok môžu znehodnotiť podzemné a povrchové vody.
 • Skládky zaberajú miesto v krajine, znamenajú stratu surovín, ktoré končia pochované ako odpad.

Odpad môže byť surovina

Ak vytriedime odpad podľa druhu, dá sa využiť na ďalšiu výrobu. Recyklácia odpadu šetrí nielen prírodné zdroje, ale aj energiu, vodu a znižuje produkciu skleníkových plynov (CO2). Napríklad:

Posledná úprava Nedeľa, 08 Január 2017 11:27
 
Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Zvolen PDF Tlačiť E-mail

Od 1. januára 2016 platí na Slovensku nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z, ktorý prináša do systému nakladania s odpadmi na Slovensku zásadné zmeny. Medzi tie pozitívne patrí motivácia samospráv k vyššiemu triedeniu a zhodnocovaniu odpadov. Program odpadového hospodárstva SR 2016 - 2020 hovorí o 60% triedení odpadov v roku 2020. Balíček opatrení, ktoré prijala Európska komisia v decembri 2015 pod názvom Circular Economy package plánuje znížiť mieru skládkovania v EÚ na max. 10% do roku 2030.

Vo Zvolene, ako aj vo väčšine miest a obcí v SR je miera triedenia pod 25%, naopak skládkovanie odpadu, v ktorom sú cenné materiály a energia bežne presahuje 70% hranicu. V skládkovaných, resp. spaľovaných materiáloch je pritom potrebné vidieť sekundárne negatívne dopady - nezamestnanosť v recyklačom priemysle, materiálovú a energetickú nesebestačnosť Slovenska, negatívne klimatické dopady, neudržateľné čerpanie neobnoviteľných zdrojov či už materiálov na výrobu, alebo palív na získavanie energie...    

Rozhodli sme sa preto v meste Zvolen podporiť rozvoj vzorového systému nakladania s komunálnymi odpadmi, ktorý pôjde dôsledne za prioritami odpadového hospodárstva - od prevencie vzniku odpadov cez maximálne triedenie až po zhodnocovanie odpadov, tak aby sme sa časom aj my priblížili tým samosprávam v Európskej únii, ktoré už dnes triedia viac ako 80% svojich odpadov. Vo Zvolene by sme radi dosiahli túto métu najneskôr v roku 2025, preto sme pre mesto Zvolen a s jeho podporou vypracovali Stratégiu nakladania s komunálnym odpadom do roku 2025, ktorá by mala viesť rozvoj OH v našom meste cestou dosiahnutia stanovených cieľov, k spĺňaniu legislatívnych podmienok v SR a k spokojnosti všetkých obyvateľov mesta Zvolen.

V prílohách prikladáme výstupy našej práce,

Posledná úprava Piatok, 28 Október 2016 12:37
 
Nový zákon o odpadoch prináša systémovú zmenu PDF Tlačiť E-mail

IMG 8757-mini Web17.12.2014 vláda SR schválila dlho očakávaný nový zákon o odpadoch, ktorý by mal priniesť do odpadového hospodárstva Slovenska zásadnú zmenu smerom k recyklačnej spoločnosti. V mesiacoch august až novemver 2014 zákon absolvoval tzv. vnútrokomunitárne pripomienkové konanie (pripomienkovanie členských štátov na úrovni EÚ). Zákon bude následne smerovať do Národnej rady SR.

V r. 2020 musí Slovensko recyklovať 50 % komunálneho odpadu. Aby splnilo tento spoločný cieľ EÚ, potrebuje systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve, inak hrozí platenie pokút. Patríme medzi najhoršie krajiny EÚ, dnes skládkujeme viac ako 70 % odpadu, čo je hanba na úrovni Európy, nevyužitý potenciál pracovných miest a zdrojov, ktoré musíme dovážať na úrovni Slovenska. Nový zákon o odpadoch je preto nevyhnutný.

Únia Miest Slovenska hodnotí nový návrh zákona o odpadoch jednoznačne pozitívne a vníma jeho prínos pre obce a mestá. Rovnako si uvedomuje naliehavú potrebu systémovej zmeny v odpadovom hospodárstve na Slovensku. Nezabúda však aj slabé miesta zákona (uvedené nižšie), ktoré ešte treba dopracovať. Informácia pre médiá Únie miest Slovenska je v prílohách tohto článku.

Posledná úprava Utorok, 13 Január 2015 13:21
 
Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch PDF Tlačiť E-mail

11.04.2014 MŽP zverejnilo návrh zákona o odpadoch, ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 06.05.2014.

O. z. CEPTA má k návrhu zákona o odpadoch pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Pripomienky o.z. CEPTA k Programu predchádzania vzniku odpadu SR PDF Tlačiť E-mail

6.11.2013 MŽP zverejnilo Program predchádzania vzniku odpadu SR (PPVO), ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 12.11.2013.

O. z. CEPTA má k PPVO pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Analýza nakladania s komunálnym odpadom v SR, príklady z krajín EÚ a návrhy riešení PDF Tlačiť E-mail

Slovensko stojí na rozmedzí ďalšieho smerovania odpadového hospodárstva. V roku 2013 sa plánuje prijať nový zákon o odpadoch, od ktorého sa čakáva nastavenie ekonomického prostredia odpadového hospodárstva smerom k prevencii a zhodnocovaniu odpadov, aby SR mohla napĺňať ciele  ealturópskej legislatívy. 22.2.2012 vláda SR schválila nový Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015, ktorý definuje konkrétne ciele pre jednotlivé komodity a roky. Očakávaná je aj zmena vo fungovaní Recyklačného fondu jeho reformou, resp. nahradením iným transparentným a efektívnym mechanizmom podpory separovaného zberu a recyklácie v SR.

Situácia je predovšetkým pre obce neudržateľná, kedy náklady na separovaný zber sú v mnohých samosprávach 2-3 násobne vyššie ako uloženie komunálneho odpadu na skládky, účinnosť separácie je nízka, veľa zhodnotiteľných komodít končí na skládkach, veľa vyseparovaných komodít sa vyváža do zahraničia, náklady na komunálny odpad v obci v mnohých prípadoch nevykrýva výber miestneho poplatku za komunálny odpad, chýba podpora a systémové riešenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu ako aj likvidácie čiernych skládok v krajine.

Posledná úprava Utorok, 13 August 2013 09:44
 
Zvýšenie skládkového poplatku – strašiak či príležitosť? PDF Tlačiť E-mail

Skládkový poplatok je jedným z dôležitých nástrojov na presmerovanie toku odpadov od skládkovania smerom ku zhodnoteniu. Hoci jeho navýšenie čiastočne zvýši náklady na odpadové hospodárstvo obcí, dokáže však vygenerovať značné zdroje, ktoré pri vhodnom nasmerovaní môžu významne pomôcť triedenému zberu v obciach. Navyše znevýhodní skládkovanie, čo sa prejaví zvýšením zhodnocovania odpadov.

Dôležité však je, akým spôsobom sa tento nástroj nastaví a ako zapadne do celkového systému odpadového hospodárstva.

Posledná úprava Štvrtok, 11 Apríl 2013 08:47
 
Pripomienky o.z. CEPTA k novele zákona o odpadoch z 27.8.2012 PDF Tlačiť E-mail

27.8.2012 MŽP predložilo návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z.

Predložený návrh bohužiaľ nemá ambíciu riešiť pálčivé problémy odpadového hospodárstva SR, ale len narýchlo splniť povinnosť

zapracovať Rámcovú smernicu o odpade 2008/98/ES, aby sa SR vyhla sankciám zo strany EU.

K predloženému návrhu novely zákona máme nasledovné pripomienky:

1.         Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva

Hoci navrhované nové znenie § 3 zákona o odpadoch s názvom „Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva“ (bod 9. návrhu novely) je presnejšie ako súčasné, písmená a) až e) navrhujeme doplniť nasledovne:

„a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a),

c) recyklácia, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a) alebo b),

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b) alebo c),

e) zneškodňovanie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písm. a), b), c) alebo d).

Odôvodnenie:

Považujeme za dôležité v hierarchii odpadového hospodárstva zdôrazniť, že následný (horší) spôsob nakladania s odpadom sa použije len v prípade, ak nie je možné použiť spôsob vyššie v hierarchii. V navrhovanom texte toto chýba.

 

Pripomienka je zásadná.

Posledná úprava Streda, 20 Február 2013 13:30
 
Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch z 13.7.2012 PDF Tlačiť E-mail
Nový návrh zákona o odpadoch bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania od 13.7.2012 do 2.8.2012.

Vítame snahu zákonodarcov o zmenu súčasnej neudržateľnej situácie v odpadovom hospodárstve so zapracovaním

smernice EÚ č. 2008/98/ES, ktorá by mala posunúť odpadové hospodárstvo SR smerom k obmedzovaniu tvorby a recyklácii odpadu.

V predloženom zákone však vidíme viaceré nedostatky zhrnuté do pripomienok o.z. CEPTA.

Z najdôležitejších postojov o.z. CEPTA k navrhovanej legislatíve vyberáme:

Posledná úprava Štvrtok, 30 August 2012 11:37
 
Vratné alebo jednorazové fľaše? Zálohovanie alebo separovaný zber? PDF Tlačiť E-mail

Nemecká konzultačná a auítorská spoločnosť PwC vyhotovila štúdiu „Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective“, ktorá porovnáva 3 rôzne systémy manažmentu nápojových obalov:

 • systém vratných fliaš, ide o vratné fľaše, tak ako ich poznáme z minulosti - je ich možné znovu naplniť. Aj dnes je na Slovensku možné ešte kúpiť niektoré minerálky, sirupy a samozrejme pivo vo vratných fľašiach. (reuse system, refillable beverage containers)

 • systém zálohovania jednorazových nápojových obalov (JNO) – obaly sú síce len na jedno použitie, napr. jednorazové PET fľaše, jednoraz. sklenené fľaše, nápojové plechovky, ale záloha pri ich kúpe zabezpečí, že ich zákazník vráti späť do obchodu a neskončia odhodené v krajine. (mandatory single-use deposit system)

 • systém separovaného zberu (green dot system, dual system, curbside collection)

Všetky tieto 3 systémy existujú v súčasnej dobe vedľa seba v Nemecku. Štúdia ich porovnáva nielen z hľadiska vplyvu na životné prostredie, ale aj ekonomického a sociálneho pohľadu.

Z najdôležitejších zistení štúdie vyberáme:

 • Vratné fľaše sú pre životné prostredie prijateľnejšie v porovnaní s jednorazovými obalmi, pokiaľ nie sú transportované na príliš veľké vzdialenosti – do 300 km (jedna cesta, vzd. producent-spotrebiteľ) a je zabezpečený ich spätný odber a znovu naplnenie. Používanie sklenených vratných fliaš spôsobuje v porovnaní s jednorazovými nápojovými obalmi podstatne menej odpadu.

 • Systémy vratných fliaš vykazujú vysokú mieru návratnosti obalov – takmer 100 %.

 • Vratné fľaše, podobne ako jednorazové zálohované obaly (na Slovensku zatiaľ nemáme zálohy na jednorazové nápojové obaly) takmer vôbec nekončia ako nelegálne odhodený odpad v krajine (littering).

  Pred zavedení zálohovania JNO v Nemecku v r. 2003 tvorili JNO 1/5 celkového objemu nelegálne odhodeného odpadu (littering). V súčasnosti sa JNO na ktoré sa vzťahuje záloha v litteringu prakticky nevyskytujú.

 • Hoci počiatočné investície do technológie vratných obalov sú vyššie (umývanie, logistika zberu a pod.) ako pri jednorazových, úspory z prevádzkových nákladov sú vyššie, keďže netreba kupovať stále nové obaly.

 • Vratné fľaše ako aj zálohované jednorazové nápojové fľaše plne odzrkadľujú rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

 • Systémy zálohovania JNO majú podstatne vyššiu výťažnosť suroviny (80 – 95 %) ako systémy separovaného zberu, surovina je čistejšia a kvalitnejšia a je ju možné použiť na bottle-to-bottle recykláciu (z fľaše sa vyrobí znova fľaša), pričom surovina zo separovaného zberu často končí ako zmesný plast (downcykling).

 • Systémy zálohovania JNO sú svojou nákladnosťou porovnateľné so systémami separovaného zberu. Dokonca, po zohľadnení vyšších výnosov z predaja suroviny, keďže zálohovaním JNO sa získa čistejšia surovina s vyššou hodnotou, zálohové systémy sú lacnejšie ako separovaný zber! Pritom environmentálny prínos zálohovania je neporovnateľne vyšší v porovnaní so separovaným zberom.

Najvýznamnejšie environmentálne prínosy zálohovania jednorazových nápojových obalov (JNO):

 • výrazne vyššia miera zberu (návratnosti) obalov a teda aj ich recyklácie ako pri systémoch separovaného zberu. Systémy zálohovania JNO dosahujú mieru zberu bežne nad 80 %, mnohé dokonca 95 % a viac (Nemecko 98,5 %, Michigan 95 %, Nórsko 98 %, …). Kvalitné systémy separovaného zberu v Nemecku dosahujú „len“ 43 – 54 % mieru zberu. Na Slovensku sa prostredníctvom systémov separovaného zberu vyzbiera a zrecykluje cca len 40 % PET nápojových obalov uvedených na trh.

 • podstatné zníženie nelegálne odhodených odpadov (littering). Zálohovanie JNO je zamerané najmä na tie nápoje, ktoré sa konzumujú vonku – nápoje ako minerálne vody, pivo, nealkoholické nápoje. Ak sú spotrebitelia motivovaní zálohou, vrátia prázdny obal späť do obchodu. Bez motivácie ho často odhodia do prostredia. Na Slovensku sú toho dôkazom okraje ciest, turistických chodníkov, sídliská, brehy riek a potokov plné nelegálne odhodených odpadkov, z ktorých PET fľaše tvoria až tretinu.

 • získanie podstatne čistejšej a kvalitnejšej suroviny, ktorú je možno použiť na výrobu nových obalov aj v pripade PET - bottle-to-bottle recyklácia.PwC štúdia: Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective

Štúdia analyzujúca littering v SR: Analýza voľne pohodených odpadov v prostredí Slovenskej republiky, 2005

Posledná úprava Pondelok, 27 Február 2012 22:56
 
Minister zoberie obciam peniaze na separovaný zber PDF Tlačiť E-mail

Podpisom návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne ministerstva ŽP (MŽP) pripraví minister životného prostredia väčšinu obcí o časť príjmu za zhodnotené suroviny a znemožní tak rozvoj, resp. udržanie separácie komunálnych odpadov v obciach Slovenskej republiky.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Posledná úprava Pondelok, 28 Február 2011 09:01
 
Kolaps separovaného zberu v obciach PDF Tlačiť E-mail

Návrh vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne MŽP pripraví obce i o to málo peňazí, ktoré za separovaný zber dostávali, o.z. CEPTA navrhuje ponechať doterajší status toku prostriedkov za vyseparované zložky priamo do obcí, zásadne zvýšiť ich objem a najneskôr do prijatia nového zákona o odpadoch (november 2011) zaviesť integrovaný, elektronický systém evidencie materiálových tokov pre všetky zložky odpadov v SR.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Posledná úprava Štvrtok, 10 Február 2011 17:11
 
Pripomienky k dokumentu: "Stratégia obmedzovania ukladania BRO na skládky" PDF Tlačiť E-mail

Pripomienky o.z. CEPTA k dokumentu „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“

 

Do 8. 10. 2010 bolo možné pripomienkovať dokument „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“, ktorý pre MPŽPRR SR vypracovalo na základe zákazky konzorcium YURYA/ROS a ETIAM a ktorý je zverejnený na stránke ENVIROPORTÁLU: http://eia.enviroportal.sk/detail/strategia-obmedzovania-ukladania-biologicky-rozlozitelnych-odpadov-na-

Posledná úprava Štvrtok, 10 Február 2011 16:43
 
Informácie o téme a kontakty PDF Tlačiť E-mail

Základným našim mottom je: „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne“.

Naša činnosť sa sústreďuje na oblasti predchádzania vzniku odpadov, minimalizáciu, triedený zber, recykláciu a poukazujeme tiež na problémy spojené so spaľovaním a skládkovaním odpadov. Sme si vedomí, že existuje skupina odpadov, ktorých recyklácia je problematická alebo nemožná a jediný spôsob ich využitia je energetické zhodnotenie pomocou moderných technológií minimalizujúcich škodlivé vplyvy na životné prostredie.

Vykonávame osvetové akcie ako sú prednášky na školách, informačné stánky, podieľame sa na Dňoch Zeme pre materské a základné školy. Pripomienkujeme legislatívu a poukazujeme na jej nedostatky.

Ekonomická stimulácia triedenia odpadov

Separácia odpadu je v súčasnosti pre obce a mestá ekonomicky nezaujímavá a často až stratová. Dôsledkom toho je jej slabý rozvoj, a preto prevažná väčšina komunálneho odpadu končí na skládkach. Skládkovanie je pre väčšinu obcí najlacnejším riešením, čo však pokladáme za dlhodobo neudržateľné. Presadzujeme nastavenie systému odpadového hospodárstva (vrátane legislatívy) tak, aby sa obciam a mestám oplácalo triediť odpad. Zodpovednosť za tvorbu odpadu sa musí preniesť viac na jeho pôvodcov – najmä obalový priemysel. Systém musí byť spravodlivý, podľa princípu „Znečisťovateľ platí“. Systémy v mestách a obciach musia tiež odzrkadľovať správanie sa občana – tí, čo produkujú menej zmesového odpadu a dôsledne separujú platia menej.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov (JNO), najmä PET fliaš a plechoviek, považujeme za dôležitý spôsob zníženia znečistenia krajiny nelegálne uloženým odpadom (odhodené smeti). Zároveň sa zálohovaním JNO získa čistá a kvalitná druhotná surovina s oveľa vyššou výťažnosťou ako pri klasických systémoch separovaného zberu.

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že zálohovaním je možné vyzbierať 70 – 90 % nápojových obalov, pričom systémy separovaného zberu vyzbierajú priemerne 20 – 40 %.

V SR sa účinnosť zhodnocovania PET fliaš odhaduje na 40 %. Zvyšných 60 % končí na skládkach, v spaľovniach a v krajine ako nelegálne odhodený odpad.

Systémy zálohovania JNO najlepšie fungujú, keď nie sú nadiktované zo strany štátu, ale si ich navrhne, vytvorí a prevádzkuje obalový priemysel. Je k tomu potrebné stabilné a silné ministerstvo životného prostredia, ktoré priemyslu stanoví prísne limity materiálového zhodnotenia JNO. V prípade ich nesplnenia nasledujú sankcie, napr. pomerne vysoká daň za predané nápojové obaly v Nórsku (ak je miera recyklácie 25% a menej, daň je takmer 6 krát vyššia ako keď je miera recyklácie 95 %). Priemysel vie, že takéto limity sa dajú splniť len zálohovaním, a preto si systém vytvorí a prevádzkuje ho.

Náklady na zálohovanie JNO sa v cene nápojov nepremietnu buď vôbec, alebo len minimálne – do 1 %. Environmentálny efekt je však obrovský.

Zálohovanie je zavedené v mnohých krajinách sveta:

USA – celkovo má zálohovanie JNO zavedených 11 štátov - napr. California, Maine, Massachusetts, New York, Oregon a iné.

Kanada - celkovo má zálohovanie JNO zavedených 11 provincií - napr. Ontario, Québec, British Columbia, Alberta, Nova Scotia a iné.

V Európe zálohuje JNO 9 štátov: Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko, Island, Nemecko, Estónsko, Chorvátsko a Holandsko.

Viac informácií o zálohovaní JNO môžete nájsť na:

www.bottlebill.org

www.container-recycling.org

Bioodpad

Bioodpad predstavuje najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu – 40 až 60 %, a preto je dôležité sa s ním zaoberať. Ako súčasť odpadov na skládke bioodpad spôsobuje veľa problémov - od zaberania miesta na skládke, tvorbu výluhov, až po tvorbu skládkového plynu, čím skládkovanie prispieva k zvyšovaniu klimatických zmien.

Na druhej strane bioodpad predstavuje surovinu pre výrobu hodnotného materiálu – kompostu, ktorým môžeme zvýšiť obsah živín a uhlíka v pôde a zlepšiť mnoho iných vlastností pôdy pre rast rastlín.

Naše aktivity v oblasti bioodpadov smerujú k odkloneniu toku bioodpadu zo skládok a k zhodnoteniu bioodpadov:

 • v domácich, či komunitných kompostoviskách – na úrovni rodinných domov, obytných častí, malých obcí

 • v kompostárňach – na úrovni miest a aglomerácií

 • pomocou anaeróbnej digescie – na úrovni miest a aglomerácií

Viac informácií môžete nájsť na: www.bioodpady.sk

Kontakt

Ing. Miloš Veverka, PhD. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava Štvrtok, 24 Marec 2011 09:14
 
Kritický stav separácie na Slovensku PDF Tlačiť E-mail
Separovaný zber komunálneho odpadu je vážne ohrozený. Je 4,5 krát drahší ako zber zmesového odpadu a samosprávy naň nemajú financie. Finančná podpora z Recyklačného fondu je už v súčasnosti nedostatočná a má sa ešte znížiť. Podpora z oprávnených organizácií v súčasnosti dosahuje 50 – 80 % z podpory Recyklačného fondu.

Stiahnuť dokumentViac v tlačovej správe o.z. CEPTA Kritický stav separácie na Slovensku


Detailnejšie informácie analýzy ekonomiky separovaného zberu (priemer z 12 miest SR) spolu s návrhmi riešení môžete nájsť v štúdii:

Stiahnuť dokumentPorovnanie ekonomiky separovaného zberu vo vybraných mestách SR 2008/2009 a návrhy riešení krízy v odpadovom hospodárstve

Štúdia bola prezentovaná na konferencii MŽP SR „Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie SR„ 23.-24. septembra 2009 v Banskej Bystrici.

Posledná úprava Streda, 17 Február 2010 10:53
 
Kríza a odpadové hospodárstvo v SR a v EÚ PDF Tlačiť E-mail
Daniel Lešinský 27.02.2009:
Slovensko, ako i ostatné štáty EÚ, sa nachádzajú v recyklačnej kríze. Výkupné ceny všetkých komodít sa prepadli na historické minimá, pre niektoré – napr. kartónový papier sú nulové, resp. mínusové. Obce a občania sú znechutení a demotivovaní pre „nezmyslený“ a stratový separovaný zber ...

Prílohy:
1. Stiahnuť dokumentKríza a odpadové hospodárstvo na Slovensku (OZ CEPTA) - tlačová správa z 27.02.2009
2. Stiahnuť dokumentList ministrom ŽP a školstva (OZ TATRY) z 26.02.2009
3. Stiahnuť dokumentPozicia ministrov životného prostredia (České predsedníctvo Rady EU) - z 16.02.2009
4. Stiahnuť dokumentList premiérovi (OZ TATRY) z 11.02.2009

Posledná úprava Sobota, 03 Júl 2010 20:21
 
Porovnanie systémov triedeného zberu vo vybraných mestách Slovenska PDF Tlačiť E-mail
V roku 2007 sme porovnali systémy triedeného zberu v 9 veľkých až stredneveľkých mestách Slovenska. Systémy sa porovnávali na základe kritérií ako napr. účinnosť triedenia v jednotlivých mestách, a taktiež podľa ekonomických ukazovateľov jednotlivých systémov.

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2010 14:07
 
Deň Zeme 2007 PDF Tlačiť E-mail
Posledná úprava Pondelok, 02 Júl 2007 10:46
 
Deň Zeme 2006 PDF Tlačiť E-mail

Posledná úprava Pondelok, 02 Júl 2007 10:43
 
Odkazy PDF Tlačiť E-mail

Analýza voľne pohodených odpadov

Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu

Posledná úprava Sobota, 08 Január 2011 09:08
 
Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I) PDF Tlačiť E-mail

Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I)

Projekt realizovaný v spolupráci s o.z. Kukkónia má za úlohu zistiť vplyv výluhu z vermikompostu na kompostovanie bioodpadu a odbúravanie ropných látok v kontaminovaných pôdach.

Obdobie realizácie projektu: 08/2006 - 03/2008

Úplný názov projektu: Vyhodnotenie pôsobenia probiotických efektov prírodných kultúrmikroorganizmov získaných z vermikompostu pri procese kompostovania adetoxikácie pôd (oficiálny akronym: BIODEG I)

Posledná úprava Štvrtok, 10 December 2009 10:54
 
Prečo triediť a kompostovať bioodpad? PDF Tlačiť E-mail

Poster - Prečo triediť a kompostovať bioodpad? Bioodpad tvorí až 45 % komunálneho odpadu. Na skládke ako súčasť komunálneho odpadu spôsobuje viaceré problémy. Na druhej strane jeho kompostovaním môžeme získať kvalitné hnojivo – kompost, ktorým vrátime živiny späť do pôdy a uzavrieme kolobeh prvkov.

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2010 14:21
 
Prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu PDF Tlačiť E-mail

V období 15. 5. 2006 – 30. 6. 2006 bol vykonaný prieskum verejnej mienky o triedenom zbere odpadu prostrednictvom dvoch samostatných, paralelných ankiet:

 • anketa určená pre širokú verejnosť: „Zistenie aktuálneho stavu informovanosti a zapojenosti občanov SR do triedeného zberu odpadov“

 • anketa určená obce a mestá: „Triedený zber v obciach/mestách SR a Recyklačný fond“

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2010 14:42
 
Zálohovanie jednorázových nápojových obalov PDF Tlačiť E-mail

... na Slovensku stále chýba ...

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2010 14:37
 
Triedený zber na školách PDF Tlačiť E-mail

Ako ušetriť na odpade a ako viesť žiakov k systematickému triedeniu

Posledná úprava Štvrtok, 18 Február 2010 14:39
 


Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe