Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Výskum Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I)
Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I) PDF Tlačiť E-mail

Výskum vplyvu výluhu z vermikompostu na dekontamináciu pod a kompostovací proces (BIODEG I)

Projekt realizovaný v spolupráci s o.z. Kukkónia má za úlohu zistiť vplyv výluhu z vermikompostu na kompostovanie bioodpadu a odbúravanie ropných látok v kontaminovaných pôdach.

Obdobie realizácie projektu: 08/2006 - 03/2008

Úplný názov projektu: Vyhodnotenie pôsobenia probiotických efektov prírodných kultúrmikroorganizmov získaných z vermikompostu pri procese kompostovania adetoxikácie pôd (oficiálny akronym: BIODEG I)

Projekt bol schválený v rámci výzvy INTERREG III Ministerstvom výstavby a regionálnehorozvoja SR. Realizátorom projektu je občianske združenie Kukkónia. Projekt sa realizuje vspolupráci s rakúskymi partnermi z IFA inštitútu v Tullne, ktorí pre slovenskú stranu zabezpečujú výluh z vermikompostu a potrebné zaškolenie sa v ekotoxikologickej laboratórnej praxi. Občianske združenie CEPTA vystupuje v tomto projekte ako expertný partner pre laboratórne a terénne analýzy. V rámci projektu BIODEG I sa buduje ekotoxikologické laboratórium za účelom stanovovania ekotoxicity vzoriek pôdy a kompostu, ako aj iných vzoriek z životného prostredia. Ekotoxicita bude stanovovaná na vyšších rastlinách a iných organizmoch (sinice, dafnie a luminiscenčné baktérie) v súlade s európskymi normami a smernicami. Výsledky projektu budú publikované na vedeckých konferenciách zameraných na problematiku bioodpadu.

Čo je to vermikompost?

Vermikompost je kompost produkovaný dážďovkami (napr. Eisenia Fetida) po vzore procesu, ktorý prebieha denne voľne v prírode. Dážďovky konzumujú organickú hmotu a premieňajú ju na ílovo-humusové komplexy (ďážďovkový biohumus). Takýto biohumus významne vylepšuje pôdne vlastosti: zadržiava vodu a živiny, vďaka svojej hrudkovitej štruktúre zlepšuje štruktúru pôdy, obsahuje veľké množstvo rôznych mikroorganizmov, humínové kyseliny, kremičitany a iné. Dážďovkový biohumus nepoškodzuje korene rastlín (nespôsobuje ich "spálenie") a preto nie je možné ním prehnojiť. Viac o vermikomposte

Výluh z vermikompostu predstavuje vodný výluh z dážďovkového biohumusu, pripravený v špeciálnom zariadení.

Image
Zariadenie na prípravu výluhu z vermikompostu
Image
Zariadenie na prípravu výluhu z vermikompostu - detail

Výskum výluhu z vermikompostu

Výluh obsahuje množstvo rôznych druhov mikroorganizmov, preto sa predpokladá, že by mohol urýchľovať rozkladný proces biomasy (kompostovanie) a pomáhať pri odstraňovaní ropných látok z kontaminovaných pôd. Preto je výskum členený do dvoch paralelných línií:

  • zisťovanie vplyvu výluhu z vermikompostu na degradáciu ropných látok v pôde (mikrobiálna dekontaminácia) a na revitalizáciu pôdy - experimentálne plochy vo firme Bučina DDD s.r.o. Zvolen

  • zisťovanie vplyvu výluhu z vermikompostu na rýchlosť degradácie biomasy v kompostovacom procese - záhradné experimenty


Výsledky projektu BIODEG I sú zhrnuté v záverečnej publikácii z projektu: 

Stiahnuť dokument       Záverečná publikácia z projektu BIODEG IPosledná úprava Štvrtok, 10 December 2009 10:54
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe