Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Výskum Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Zvolen
Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Zvolen PDF Tlačiť E-mail

Od 1. januára 2016 platí na Slovensku nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z, ktorý prináša do systému nakladania s odpadmi na Slovensku zásadné zmeny. Medzi tie pozitívne patrí motivácia samospráv k vyššiemu triedeniu a zhodnocovaniu odpadov. Program odpadového hospodárstva SR 2016 - 2020 hovorí o 60% triedení odpadov v roku 2020. Balíček opatrení, ktoré prijala Európska komisia v decembri 2015 pod názvom Circular Economy package plánuje znížiť mieru skládkovania v EÚ na max. 10% do roku 2030.

Vo Zvolene, ako aj vo väčšine miest a obcí v SR je miera triedenia pod 25%, naopak skládkovanie odpadu, v ktorom sú cenné materiály a energia bežne presahuje 70% hranicu. V skládkovaných, resp. spaľovaných materiáloch je pritom potrebné vidieť sekundárne negatívne dopady - nezamestnanosť v recyklačom priemysle, materiálovú a energetickú nesebestačnosť Slovenska, negatívne klimatické dopady, neudržateľné čerpanie neobnoviteľných zdrojov či už materiálov na výrobu, alebo palív na získavanie energie...    

Rozhodli sme sa preto v meste Zvolen podporiť rozvoj vzorového systému nakladania s komunálnymi odpadmi, ktorý pôjde dôsledne za prioritami odpadového hospodárstva - od prevencie vzniku odpadov cez maximálne triedenie až po zhodnocovanie odpadov, tak aby sme sa časom aj my priblížili tým samosprávam v Európskej únii, ktoré už dnes triedia viac ako 80% svojich odpadov. Vo Zvolene by sme radi dosiahli túto métu najneskôr v roku 2025, preto sme pre mesto Zvolen a s jeho podporou vypracovali Stratégiu nakladania s komunálnym odpadom do roku 2025, ktorá by mala viesť rozvoj OH v našom meste cestou dosiahnutia stanovených cieľov, k spĺňaniu legislatívnych podmienok v SR a k spokojnosti všetkých obyvateľov mesta Zvolen.

V prílohách prikladáme výstupy našej práce,

ktorú sme mohli zavŕšiť vďaka spolupráci o. z. CEPTA s viacerými expertmi v danej oblasti:

- vlastný dokument: "Stratégia nakladania s komunálnym odpadom v meste Zvolen do roku 2025

- prílohy 1 až 5, ktoré zahŕňajú: vzorové príklady zo samospráv SR aj EÚ, mapy vybraných mestských častí Zvolena, návrh stojísk na týchto mestských častiach, návrhry riešenia bioodpadu v meste Zvolen, predstavenie množstvových zberov a návrh pre mesto Zvolen.

Dokumenty:
Stiahnuť dokument (StrategiaOHZV 160405 Final.pdf)Stratégia nakladania s komunálnym odpadom v meste Zvolen do r. 20251246 Kb
Stiahnuť dokument (StrategiaOHZV-Pril1-VzorPriklady.pdf)Príloha 1: Vzorové príklady odpadového hosp. samospráv zo Slovenska i zahraničia346 Kb
Stiahnuť dokument (StrategiaOHZV-Pril2-Mapy.pdf)Príloha 2: Mapy aktuálneho a navrhovaného rozloženia stojísk kontajnerov - sumár68 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Zapad-Sev 160306 fin.pdf)- mapa: Zvolen Západ – severná časť – aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov1166 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Zapad-Sev 160313 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Západ – severná časť – návrh optimál. rozmiestnenia kontajnerov1172 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Zapad-Juh 160306 fin.pdf)- mapa: Zvolen Západ – južná časť – aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov1043 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Zapad-Juh 160310 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Západ – južná časť – návrh optimálneho rozmiestnenia kontajnerov1050 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Bukovinka160310 fin.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Bukovinka – aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov425 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Bukovinka160310 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Bukovinka – návrh optimál. rozmiest. kontajnerov429 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Lipovec 160214 fin.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Lipovec – aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov1279 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Lipovec 160315 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Lipovec – návrh optimál. rozmiestnenia kontajnerov1284 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Zahonok 160214 fin.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Záhonok – aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov428 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Zahonok 160315 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Záhonok – návrh optimál. rozmiestnenia kontajnerov418 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Sekier 160214 fin.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Sekier – aktuálny stav rozmiestnenia kontajnerov1231 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Sekier-Sekier 160319 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Sekier – časť Sekier – návrh optimál. rozmiestnenia kontajnerov1223 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV ZlatyPotok-Juh 160520 Aktual.pdf)- mapa: Zvolen Zlatý Potok - južná časť - aktuálny stav rozmiestnenia kontajnero1647 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV ZlatyPotok-Juh 160520 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Zlatý Potok - južná časť - návrh optim. rozmiestnenia kontajnerov1653 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV ZlatyPotok-Sever 160527 Aktual.pdf)- mapa: Zvolen Zlatý Potok - sever.časť - aktuálny stav rozmiestnenia kontajnero1085 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV ZlatyPotok-Sever 160527 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Zlatý Potok - sever.časť - Návrh opt. rozmiestnenia kontajnerov1089 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Podborova-Juh 160527 Aktual.pdf)- mapa: Zvolen Podborová - južná časť - aktuálny stav rozmiest. kontajnerov919 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Podborova-Juh 160601 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Podborová - južná časť - návrh optimálneho rozmiest. kontajnerov918 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Podborova-Sever 160602 Aktual.pdf)- mapa: Zvolen Podborová - severná časť - aktuálny stav rozmiest. kontajnerov732 Kb
Stiahnuť dokument (MapaOHZV Podborova-Sever 160608 Navrh.pdf)- mapa: Zvolen Podborová - sevená časť - návrh optimálneho rozmiest. kontajnerov734 Kb
Stiahnuť dokument (StrategiaOHZV-Pril3-Tabulky.pdf)Príloha 3: Návrh stojísk na zber komunálneho odpadu - tabuľky153 Kb
Stiahnuť dokument (StrategiaOHZV-Pril4-Bioodpad.pdf)Príloha 4: Návrhy na riešenie nakladania s bioodpadom v meste Zvolen158 Kb
Stiahnuť dokument (StrategiaOHZV-Pril5-MnozstvZber.pdf)Príloha 5: Množstvové zbery, množstvový zber pre Zvolen140 Kb
Posledná úprava Piatok, 28 Október 2016 12:37
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe