Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Deň Zeme 2007 PDF Tlačiť E-mail

 

Deň Zeme 2007V dňoch 23. až 25. apríla 2007 sa o. z CEPTA spolupodieľalo na sérii výchovných, zábavných a poznávacích podujatí ku príležitosti Dňa Zeme pre deti základných a stredných škôl vo Zvolene. Hlavným organizátorom podujatí bolo Združenie Slatinka. CEPTA pripravila stanovište na tému „odpady“ a pomáhala pri výstavbe kompostovísk v materskej a na základnej škole.

Stanovište „odpady“ interaktívnou formou oboznámilo žiakov s tým prečo a ako separovať odpad, čo je možné aktuálne separovať v škole a v meste Zvolen. Žiaci boli informovaní aj o tom, čo je bioodpad a ako s ním správne nakladať, o prínosoch a úskaliach recyklácie odpadu, o zložení rôznych druhov odpadu (vysvetlenie viacvrstvových kombinovaných materiálov - „tetrapaky“) a prakticky si mohli vyskúšať triedenie viac ako 15 druhov odpadov, prevažne obalov.

23. a 24.4. bolo stanovište ako aj celý program aktivít Dňa Zeme umiestnený v areáli Materskej školy Zornička na zvolenskom sídlisku Sekier. Okrem najmenších detí z materskej školy stanovište absolvovali aj triedy z blízkeho 8 ročného gymnázia Okružná a triedy zo ZŠ J. Alexyho (7. ZŠ – Zvolen Sekier). Počas týchto dní stanovište navštívilo cca 200 detí.

Okrem stanovišťa odpady boli postavené kompostoviská z dosák z recyklovaných plastov v materskej škole Zornička a na ZŠ J. Alexyho. 25.4. sa Deň Zeme presunul na 9. ZŠ (Zvolen – Západ). Tu, okrem vyššie spomenutých aktivít, sa žiaci mali možnosť prostredníctvom krátkeho DVD dozvedieť, ako sa v praxi recykluje papier, plasty, sklo, hliník, tetrapaky či staré žiarivky. Stanovište navštívilo približne 150 detí.

 

Za OZ CEPTA na Dni Zeme 2007 aktívne participovali Miloš Veverka a Daniel Lešinský.

Posledná úprava Pondelok, 02 Júl 2007 10:46
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe