Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Informácie o téme a kontakty Pripomienky o.z. CEPTA k Programu predchádzania vzniku odpadu SR
Pripomienky o.z. CEPTA k Programu predchádzania vzniku odpadu SR PDF Tlačiť E-mail

6.11.2013 MŽP zverejnilo Program predchádzania vzniku odpadu SR (PPVO), ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 12.11.2013.

O. z. CEPTA má k PPVO pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe