Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Informácie o téme a kontakty Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch
Pripomienky o.z. CEPTA k návrhu zákona o odpadoch PDF Tlačiť E-mail

11.04.2014 MŽP zverejnilo návrh zákona o odpadoch, ktorý je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 06.05.2014.

O. z. CEPTA má k návrhu zákona o odpadoch pripomienky podrobne popísané v priloženom dokumente.

 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe