Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Odpady a bioodpady Dokumenty a publikácie Pripomienky k dokumentu: "Stratégia obmedzovania ukladania BRO na skládky"
Pripomienky k dokumentu: "Stratégia obmedzovania ukladania BRO na skládky" PDF Tlačiť E-mail

Pripomienky o.z. CEPTA k dokumentu „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“

 

Do 8. 10. 2010 bolo možné pripomienkovať dokument „Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov“, ktorý pre MPŽPRR SR vypracovalo na základe zákazky konzorcium YURYA/ROS a ETIAM a ktorý je zverejnený na stránke ENVIROPORTÁLU: http://eia.enviroportal.sk/detail/strategia-obmedzovania-ukladania-biologicky-rozlozitelnych-odpadov-na-

Povinnosť vypracovať národnú stratégiu pre redukciu množstva biologicky rozložiteľného odpadov (BRO) na skládky ukladá Slovensku Smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov. Táto stratégia je nesmierne dôležitá, pretože by mala ukázať akým spôsobom sa bude BRO redukovať, aby boli naplnené ciele záväzné pre Slovensko: 

  • do r. 2010 znížiť množstvo BRO ukladaného na skládky o 25 % úrovne z r. 1995

  • do r. 2013 znížiť množstvo BRO ukladaného na skládky o 50 % úrovne z r. 1995

  • do r. 2020 znížiť množstvo BRO ukladaného na skládky o 65 % úrovne z r. 1995 

Bohužiaľ, predložená stratégia má množstvo závažných i formálnych nedostatkov, ktoré okliešťujú tento dokument ani nie na sumár dát a predpokladov, z ktorých by taká stratégia mala vychádzať.

V stratégii absentujú dôležité časti ako: 

  • trendy - napr. ako rýchlo sa darilo zvyšovať zber a zhodnocovanie BRKO a pri akom legislatívnom rámci, ekonomických, informačných a iných podporných nástrojoch

  • ekonomická bilancia nakladania s BRO, BRKO z pohľadu obce, postavená na aktuálnych cenách jednotlivých technológií – čo nás zhodnocovanie BRO, BRKO stojí a čo prináša v nadväznosti na rôzne technológie spracovania, množstvá resp. zloženie bioodpadu

  • kapitola lokalizačnej optimalizácie rozloženia jednotiek zhodnocovania BRO vzhľadom na existujúce zhodnocovacie kapacity

V rámci cieľov absentuje podpora veľkých kompostární, resp. splyňovacích jednotiek, ktoré sú pri veľkých mestách podľa nášho názoru nevyhnutné pre splnenie cieľov smernice, ak za riešenie nepovažujeme budovanie veľkých spaľovaní týchto odpadov, a zo bez udania jediného dôvodu, či argumentu... 

Kompletné pripomienky o.z. CEPTA sú v priloženom dokumente.

Posledná úprava Štvrtok, 10 Február 2011 16:43
 
Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe