Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Pesticídy Pesticídy a potraviny Pesticídy - PRÍRODA, VODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pesticídy - PRÍRODA, VODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PDF Tlačiť E-mail

Stiahnuť dokumentPesticídy

PRÍRODA, VODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Vychádzajúc zo škodlivosti pesticídov zrejme nebude veľkým prekvapením zistenie, že spôsobujú škody v prírodných ekosystémoch. Ničia nie len cielených “škodcov” ale poškodzujú aj užitočný často vzácny hmyz, vtákov, ryby, obojživelníkov a cicavcov. V posledných štúdiách vykonaných v Nemecku bolo zistené, že biodiverzita v okolí fariem používajúcich pesticídy je 6 krát nižšia ako biodiverzita v okolí ekologických fariem.


Výskum rovnako preukázal, že redukcia pesticídov môže viesť k návratu pôvodných druhov organizmov. Celoeurópsky monitoring vydry indikuje nárast populácie tohto vzácneho živočícha – aj vďaka poklesu používania špecifických pesticídov, na ktoré sú vydry cez potravinový reťazec citlivé.


Popri ničení prírodných ekosystémov znečisťujú pesticídy aj vody v dotknutých oblastiach – povrchové i podzemné vody, často i zdroje pitnej vody. Výsledky posledných výskumov organizácií zabezpečujúcich pitné a úžitkové vody hovoria o tom, že kontaminácia vôd pesticídmi sú najvážnejším problémom v nížinných oblastiach predovšetkým v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Anglicku. Vo všetkých týchto krajinách je veľká časť vodných zdrojov kontaminovaná pesticídmi nad povolené limity. Rovnako v Nemecku a Dánsku spôsobuje nadlimitná kontaminácia pesticídmi problém až u 10% všetkých zdrojov podzemných vôd. Neprekvapuje, že účinné látky najčastejších kontaminantov vôd v Európe patria medzi najčastejšie používané pesticídy v poľnohospodárstve EÚ (napr. herbicídy ako atrazín, isoproturon a MCPA)

 

Kvôli rastúcej kontaminácií vôd pesticídmi sú organizácie zabezpečujúce pitnú vodu nútené každoročne míňať veľké financie na úpravu vôd. Odhadované množstvo financií pre tento účel je 24,4 mil. € v Holandsku, 130 mil. € v Nemecku a 170 mil. € v Anglicku. Prirodzene, že tieto rastúce náklady sa odzrkadlia v cene vody konečného spotrebiteľa.

 

Kontaktujte svoje europoslankyňe a europoslancov a vyjadrite svoje obavy z pesticídov.


Požiadajte ich aby podporili:

  • uprednostnenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia

  • účinnú ochranu vodných zdrojov pred pesticídmi a praktické zavedenie princípu znečisťovateľ platí


Každým nádychom?

V júli 2007 zistili francúzsky vedci rôznych 30 pesticídov kontaminujúcich ovzdušie nad Parížom – vrátane troch rezíduí podozrivých z karcinogenity.
Ohrozenie prírody

Územia v blízkosti fariem používajúcich pesticídy je 6 krát nižšia ako biodiverzita v okolí ekologických fariem.
Len 100 gramov pesticídu môže znečistiť viac ako 1 miliardu litrov vody – to je viac ako využije priemerný Európan za 15 000 rokov života.


Posledná úprava Piatok, 19 Október 2007 14:48
 

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC