Pesticídy a POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ Tlačiť
Stiahnuť dokument

Pesticídy

a

POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ


V roku 2006 vydala Európska komisia (EC) vlastné výsledky analýz rezíduí pesticídov v potravinách. Z celkovo 60 450 vzoriek potravín v 40% bola zistená prítomnosť pesticídov, v 3% bola koncentrácia pesticídov prekračovala povolené limity v EÚ (MRL – Maximum Residue Level).


Ovocie a zelenina (jablká, paradajky, šalát, jahody, pór, pomaranče a ich džúsy, kel / kapusta, ryža / ovos) patrili medzi najkontaminovanejšie potraviny, z ktorých i potraviny pre deti obsahovali rezíduá pesticídov.


Celkovo bolo zistených 324 rôznych pesticídov, kedy v niektorých zo vzoriek bolo zistených aj 8 rôznych rezíduí. Znepokojujúce je, že mnohé z najčastejšie nájdených rezíduí pesticídov sú známe svojou imunotoxicitou, neurotoxicitou alebo narušovaním hormonálneho systému. Niekoľko zo zistených pesticídov, klasifikuje WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) ako extrémne nebezpečné.


Hoci EÚ má limity pre rezíduá pesticídov v potravinách a vode, pri ich definovaní sa doteraz nezohľadňujú dôležité skutočnosti: dlhodobý vplyv a kombinačný efekt viacerých chemikálií a stresových faktorov, ktoré sú bežné v súčasných potravinách a každodennom živote.


Denné zaťažovanie nášho organizmu rezíduami pesticídov zákonite spôsobuje zvýšené riziko rôznych ochorení, preto poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť potravín navrhujú zastaviť autorizáciu tých pesticídov, ktoré ohrozujú ľudské zdravie. S vašou pomocou môžu presvedčiť aj ostatných europoslancov o potrebe schválenia týchto opatrení.


Kontaktujte vašich europoslancov vyjadrite svoje oprávnené obavy z pesticídov


Požiadajte svojich europoslancov aby podporili:


  • zákaz používania najtoxickejších pesticídov v EÚ

  • prijatie cieľov pre konverziu na nízko a bez-chemické poľnohospodárstvoKontaminácia potravín našich detí

Každá 12 vzorka detských potravín obsahuje rezíduá pesticídov, z nich temer tretina prekračuje limity EÚ.Chemický koktail


Temer 25% vzoriek potravín testovaných v EÚ obsahuje rezíduá dvoch alebo viacerých rôznych pesticídov. Niektoré analyzované vzorky obsahovali až 8 rôznych účinných látok.


Obyvatelia EÚ konzumujú potraviny kontaminované rezíduami pesticídov v každodennej strave.


Podľa štúdie Európskej komisie - skoro polovica testovaných vzoriek potravín obsahovala rezíduá pesticídov.

 

Najčastejšie zistené pesticídy v potravinách EÚ.Pesticíd*

Zdravotné riziká

Chlorpyrifos

Neurotoxicita

Imazalil

Porušovanie hormonálneho systému

Iprodione

Porušovanie hormonálneho systému

skupina Maneb

Imunotoxicita

Pirimiphos-methyl

Neurotoxicita

Procymidone

Porušovanie hormonálneho systému

 

Najhoršie potravinové komodity analyzovaných potravín EÚ
Pesticíd*

WHO – klasifikácia Svetovej zdravotníckej organizácie

bol zistený v

Aldicarb

extrémne nebezpečný

4.8% póru

Parathion

extrémne nebezpečný

1.5% ryže / ovsa

Dimethoate

stredne nebezpečný

4% šalátu

Endosulfan

stredne nebezpečný

9% paradajok

Chlorpyriphos

stredne nebezpečný

16% jabĺk

* medzinárodný názov aktívnej látky použitej v pesticídochDeti sú zvlášť citlivá a ohrozená skupina. Z potravín, ktoré konzumujú prijímajú väčšie dávky pesticídov ako dospelí.