Pesticídy a ĽUDSKÉ ZDRAVIE Tlačiť
Stiahnuť dokument

Pesticídy

a

ĽUDSKÉ ZDRAVIE


Každý rok uniká do životného prostredia Európy viac ako 200 000 kg pesticídov. Tieto chemikálie ohrozujú nie len „škodcov“ ale aj užitočné organizmy a zdravie nás ľudí, dospelých a predovšetkým detí.


Je to spôsobené faktom, že pesticídy, najmä insekticídy (na hmyz) likvidujú „škodcov“ tak, že ničia napr. ich nervový alebo reprodukčný systém. Tie fungujú

na bunkovej úrovni na podobných princípoch ako u ľudí.

Znepokojujúce je aj to, že za posledných 10 rokov sa zvýšilo používanie insekticídov v Európe viac ako na dvojnásobok. Všetkých 10 najpoužívanejších pesticídov v EÚ je podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) klasifikovaných ako nebezpečné.

 

Dôkazy o škodlivosti pesticídov na zdravie človeka pribúdajú stále rýchlejšie. Posledné výsledky prezentované na výročnej konferencii Európskeho fóra pre respiračné ochorenia (European Respiratory Society, 2007) ukázali, že kontakt s pesticídmi zvyšuje riziko respiračných ochorení. Európska štúdia zameraná na Parkinsonovu chorobu dokazuje, že i malé dávky pesticídov môžu zvyšovať riziko ochorenia. Kanadskí vedci preukázali prepojenosť pesticídov s rakovinou, vrátane leukémie a malígneho lymfómu neklasifikovaného ako Hodginova choroba.


Hoci EÚ má limity pre rezíduá pesticídov v potravinách a vode, pri ich definovaní sa doteraz nezohľadňujú dôležité skutočnosti: dlhodobý vplyv a kombinačný efekt viacerých chemikálií a stresových faktorov, ktoré sú bežné v súčasných potravinách a každodennom živote.

 

Politici v Bruseli majú teraz šancu uviesť do praxe aj prevenciu poškodzovania zdravia pesticídmi. Požiadajte vašich europoslancov aby schválili zákaz používania najnebezpečnejších pesticídov používaných dnes v krajinách EÚ.


Kontaktujte svoju europoslankyňu, europoslanca a dajte im vedieť o svojom názore na pesticídy.


Požiadajte europoslancov aby podporili:


  • uprednostnenie ľudského zdravia a životného prostredia

  • zákaz najtoxickejších pesticídov v EÚ
Top 10 insekticídov* v EÚ klasifikácia WHO

Chlorpyriphos stredne nebezpečný

Parathion methyl extrémne nebezpečný

Dimethoate stredne nebezpečný

Imidacloprid stredne nebezpečný

Methomyl silne nebezpečný

Fenthion stredne nebezpečný

Methiocarb silne nebezpečný

Methidathion silne nebezpečný

Chlorpyriphos–methyl stredne nebezpečný

Endosulfan stredne nebezpečný


Týchto 10 účinných látok pesticídov tvorí 60% spotreby insekticídov v EÚ.

* medzinárodný názov aktívnej látky použitej v insekticídochKaždý rok uniká do životného prostredia Európy viac ako 200 000 kg pesticídov. Medzi týmito pesticídmi sú aj účinné látky toxické pre ľudský organizmus.
Pesticídom sa pripisujú okrem iného ochorenia ako astma, rakovina, Parkinsonová choroba a ostané neurologické a vývojové ochorenia.