List CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pest... Tlačiť
Stiahnuť dokumentList CEPTA za podporu karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických kritérií pre schvaľovanie pesticídov v EU
Zvolen, D.Lesinsky, 22.02.2008:
OZ CEPTA, v súčinnosti s ostatnými organizáciami zastrešenými v sieti PAN-Europe podporuje čo najsilnejšiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred expozíciou toxickými látkami, akými sú aj pesticídy a ich rezíduá.
Posledná úprava Pondelok, 13 Júl 2009 13:52