Pozičný dokument a pripomienky CEPTA k navrhovanej smernici o trvaloudržateľnom používaní pesticídov Tlačiť
... v EU
10.04.2007, Zvolen, Daniel Lešinský
Stiahnuť dokument Európsky parlament plánuje schváliť legislatívne opatrenia k používaniu a autorizácie pesticídov. Smernica o trvaloudržateľnom používaní pesticídov može zásadným spôsobom ovplyvniť rozvoj ekologického poľnohospodárstva, kvalitu vôd a nezávadnosť našich potravín. CEPTA podporuje definovanie jasných cielov znižovania množstva a negatívnych dopadov používaných pesticídov, zavedenie systému samofinancovania, prehľadnej databázy používania pesticídov...
Posledná úprava Streda, 11 Apríl 2007 17:49