Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Staršie podujatia
Uskutočnené podujatia
1 Verejná diskusia - Potraviny, životné prostredie a naše zdravie + ochutnávka 02.10.2007
2 Dni ekologického poľnohospodárstva 2007 02.10.2007
3 Pesticídy v potravinách 22.06.2006
4 Deň Zeme 2006 24.04.2006

Najčítanejšie za mesiac

Najčítanejšie za týždeň

Podporili nás a partneri:
EEB Pesticide Action Network Europe SAAIC