Dni ekologického poľnohospodárstva 2009 vo Zvolene Tlačiť
Napísal Andrej Devečka   

V rámci dní ekologického poľnohospodárstva zorganizovalo občianske združenie CEPTA sériu aktivít zameraných na témy ako sú produkty ekologického poľnohospodárstva, lokálne výrobno-spotrebné systémy, biopalivá, či pesticídy v potravinách. Aktivity mali charakter workshopu, diskusie a prednášok, zastrešených pod kampaňou “Naše potraviny zdravo a zodpovedne“.


Dni ekologického poľnohospodárstva 2009 vo Zvolene

„Naše potraviny zdravo a zodpovedne“

Realizované v rámci projektu FoEE: Feeding and Fuelling Europe s projektovým číslom: (ONG-ED/2007/136-827/375).

 

 

Prvé podujatie (1.10.2009) – cvičenia so študentmi na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene - malo formu otvorených hodín na troch cvičeniach z predmetu Environmentálna výchova, ktoré viedla Zuzana Gallayová. Na úvod si študenti a hostia pozreli výstavu BIO-neBIO, ktorá vysvetľuje základné princípy ekologického poľnohospodárstva a poukazuje na rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom. Nasledovala aktivita na spoznávanie jednotlivých plodín (napr. pohánka, proso, cícer atď.), ich využitia v minulosti a opis ich účinkov na naše zdravie.

Žiadny obrázok

Popri rozprávaní sa ochutnávali rôzne výrobky v kvalite BIO: cícerová nátierka, vajíčková nátierka so zrnami ovsa, špaldový hrnčekový koláč, čerstvý celozrnný chlieb, sladký špaldový šalát, bylinkové čaje, pšenové guľôčky, špaldové tyčinky...

 

Hosťami otvorených hodín boli napr. francúzski dobrovoľníci pracujúci v občianskom združení Slatinka a niekoľko jej členov, doktorandi a pracovníci Fakulty ekológie a environmentalistiky, pracovníčky Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, či Ústavu cudzích jazykov Technickej univerzity. O čerstvé informácie a zážitky z návštev certifikovaných ekofariem vo Francúzsku sa s účastníkmi spontánne podelila jedna z hostiek -Darina Veverková.

 

Poslucháčom bola predstavená aj nová brožúra „BIOvarenie – jednoducho, zdravo, chutne“, ktorá okrem základných informácií o systéme ekologického poľnohospodárstva, jeho kontrole a fungovaní obsahuje aj receptár s tipmi na raňajky, polievky, hlavné jedlá, koláčiky a iné dobroty z BIO produktov.

 

 

Druhé podujatie (14.10.2009) – večerná diskusia v dome Phorum vo Zvolene - malo charakter prednášky a následnej diskusie na tému lokálne výrobno-spotrebné systémy v zahraničí a na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v Univerzitnom pastoračnom centre a zúčastnili sa ho zástupcovia spotrebiteľov, zástupkyňa výrobcov, a tiež aj potenciálni záujemcovia o tieto systémy.

Na úvod si účastníci vypočuli zaujímavú prednášku Miloša Veverku ohľadom exkurzie do Francúzska. Začiatkom tohto roku navštívili Slovensko zástupcovia francúzskych farmárov, ktorí prezentovali systém lokálnych výrobno-spotrebných systémov, fungujúcich dlhodobo v ich krajine. Následne boli pozvaní zástupcovia podobných novovznikajúcich slovenských systémov do Francúzska.

Žiadny obrázok

Objasnila sa filozofia týchto systémov, ako aj ich výhody pre spotrebiteľov, farmárov a životné prostredie. Medzi hlavné výhody tohto systému patria podpora zamestnanosti v regióne, minimalizácia prepravy tovarov, ako aj  tvorby obalov s tým súvisiacich, podpora k prírode šetrného ekologického poľnohospodárstva, zvyšovanie pestrosti krajiny, zachovávanie starých odrôd plodín a plemien živočíchov, záruky pre farmárov vyplývajúce z ich nezávislosti na globálnom ekonomickom systéme, ako aj pozitívny sociálny vplyv na danú komunitu. 

 

Následne boli predstavené špecifiká francúzskeho systému, ktorý funguje už veľa rokov a zahŕňa viac ako 1500 takýchto lokálnych spoločenstiev. 

Prednáška bola následne doplnená zážitkami a dojmami priamych účastníkov, ktorí sedeli v publiku. Diskusia po prednáške sa niesla najmä v duchu aplikovateľnosti takýchto systémov na Slovensku.

 Žiadny obrázok

Košík – základná jednotka francúzskych lokálnych výrobno-spotrebných systémov

 

Počas večera bola k dispozícii biorecepcia s ochutnávkou lokálnych biosyrov, nátierok, koláčov a iných dobrôt.

 Žiadny obrázok

Tretie podujatie (15.10.2009) - prednášky pre študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvolene - sa konalo opäť na pôde Technickej Univerzity vo Zvolen. Podujatie malo charakter prednášok a následných diskusií na tri témy:

 

Pesticídy a potraviny

Tému pesticídov v poľnohospodárstve a ich rezíduí v potravinách predstavil Daniel Lešinský. Venoval sa externým nákladom súvisiacim s intenzívnou agro – produkciou. Ide o náklady, ktoré sa v cene produktov nevyskytujú, avšak platíme ich my všetci (sú to napr. zdravie, biodiverzita, čistá pitná voda a pod.). Objasnil tiež vágnosť pojmu „bezpečná dávka rezíduí pesticídov v potravinách“. Záver bol venovaný možnej ceste, ktorou by sa malo poľnohospodárstvo uberať, ako aj konkrétnym radám pre spotrebiteľov.  

 Žiadny obrázok

Lokálne potravinové systémy

Miloš Veverka sa opäť venoval téme lokálnych výrobno-spotrebných systémov, ktoré majú za cieľ spojiť producentov a konzumentov na lokálnej, príp. regionálnej úrovni. Priblížil tzv. francúzsky systém AMAP a jeho špecifiká a v krátkosti spomenul fungujúce systémy v SR. Vyzdvihol pozitíva týchto systémov a možnosti ich rozšírenia na Slovensku.

 Žiadny obrázok

Biopalivá

Tému biopalív predstavil študentom Andrej Devečka. Predstavil úvod do problematiky, venoval sa štatistickým údajom o rozlohe pôdy a množstve surovín určených na výrobu biopalív vo svete, ako aj rozvojovým plánom mnohých štátov. Následne rozprával o negatívnom dopade celosvetovej expanzie biopalív, ich vplyvu na životné prostredie, spoločnosť a ich podielu na  potravinovej kríze a raste cien potravín. Zdôraznil skutočnosť, že v čase, kedy množstvo krajín bojuje s nedostatkom potravín, je pestovanie plodín na “nakŕmenie“ áut  nezodpovedné a neudržateľné. Na záver sa venoval možným alternatívam a smerovaniu, ktorým by sa poľnohospodárstvo, ako aj naša spoločnosť celkovo mali uberať. 

 Žiadny obrázok

Všetky aktivity boli realizované pod záštitou projektu Feeding and Fuelling Europe s finančnou podporou Európskej Komisie a ďalších darcov. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o dopadoch produkcie zvieracích krmív a biopalív pre Európu. Koordinátor a kontaktná osoba projektu: Ing. Andrej Devečka; Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .   

 

Žiadny obrázok

 

Posledná úprava Piatok, 11 Marec 2011 10:26