Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Domov Univerzita života Diverzita - Uniformita - Univerzita
Diverzita - Uniformita - Univerzita PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
Diverzita - Uniformita - Univerzita
 
Diverzita - Rozmanitosť a mnohosť. Je proste tu a je krásna, ale sa vytráca vplyvom globalizácie. Čo nám na diverzite niekedy vadí? Cítime sa neistí v inakosti? Medzi inak zmýšľajúcimi ľuďmi? Diverzita v nás - radosť z rozmanitosti, všeprijatie.
 
Uniformita - Spájanie na základe podobnosti. Prečo máme tendenciu vyhľadávať podobných ľudí a vytvárať skupiny na základe podobnosti? Ku akej skupine by sme radi vyjadrili svoju príslušnosť tak, že by sme si aj namaľovali jej znak na čelo? Musíme preto nenávidieť iné skupiny? Akú uniformnú spoločnosť konzumu vytvára globalizácia? Uniformita v nás - koncentrácia na konkrétnu vec, cieľavedomosť. 
 
Univerzita - Videnie jednoty a rozmanitosti zároveň. Dnes je univerzita vzácna. Vieme sa povzniesť nad vlastnú formu a pochopiť aj iných? Vidíme a nepotláčame rozmanitosť života, a zároveň vidíme a chápeme aj jednotiace prvky? Univerzita v nás - univerzálne poznanie, univerzálna láska, univerzálna radosť, univerzálne dobro.
 
Je duchovná cesta univerzálna alebo uniformná?
 
Last Updated on Thursday, 26 October 2006 14:16
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie