Menu Obsah
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
 CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
O pojmoch PDF Print E-mail
Written by Milan Rusko   
O pojmoch
 
Komunikovať znamená byť sám sebou a mať porozumenie pre druhého. Vlastne je to len porozumenie - sebe samému aj druhému človeku. Na komunikáciu sa používajú pojmy. Niektoré pojmy, ako tehla, pohár, sú jasné, nevzniká pri nich neporozumenie, lebo majú reálny, hmatateľný obsah. To sú telesné pojmy. Iné pojmy sú abstraktné, ako pí, elektrón, neutríno, čierna diera, nemajú reálny hmatateľný obsah, sú to len konštrukcie rozumu, len vedecké teórie. Ďalšie sú duševné pojmy, ako radosť, strach, zlosť. Nie sú hmatateľné zmyslami, ale nie sú abstraktné, lebo sú reálne, lebo ich reálne prežívame. Aj keď u každého sa navonok môžu prejavovať inak, ich podstata je rovnaká. Nakoniec sú tu pojmy duchovné. U tých vzniká najviac neporozumenia. Nielen preto, že sa u každého inak prejavujú, ale hlavne preto, že sú nám zatienené, niektorí ich prežívajú len málo a iní vôbec, preto ich často považujú len za abstraktné.
 
V dnešnej dobe vedy a rozumu, keď dominujú abstraktné pojmy, mnohí filozofi robia tú chybu, že aj o duchovných pojmoch uvažujú abstraktne. Abstraktne znamená nereálne, nehmatateľne, neprežívateľne. Ale čo nie je reálne, to je klamlivé. Poďme teda očistiť duchovné pojmy od klamu a hľadať pravdu.
 
Také pojmy, ako Boh, pravda, láska, spravodlivosť, dobro, šťastie by sa podľa niektorých nemali používať, lebo vraj najlepšie slúžia na demagógiu a manipuláciu. Je to pravda, že dokážu ľudí dobre popliesť, ale práve preto by sme mali poznať ich pravý obsah, aby nás nikto nepomýlil a nezviedol z cesty.

 
BOH ... Čo si pod týmto pojmom predstavujete? V slovanských jazykoch slovo BOG pochádza zrejme zo sanskritského BHAGA, čo znamená Darca. V nemčine GOTT súvisí so slovom GUT (dobro, majetok), rovnako ako v angličtine GOD, GOOD. V gréčtine THEOS zase so slovom Theoria (nazeranie, pozorovanie).
 
Boh Darca - to nie je abstraktný pojem, ale veľmi konkrétny. Vnímali by sme ho, keby sme nežili tak industriálne a nemysleli si, že pitivo sa vyrába v závodoch Coca-Cola. Prastarých ľudí sa spýtajte, odkiaľ je pitivo a povedia vám neuveriteľnú vec: údajne pitivo samo spod zeme vyviera a to miesto nazýva sa prameň. Nie je to fabrika, ktorú niekto postavil, je to dar. Je pre všetkých a úplne zadarmo. Oná fabrika si ten dar len sprivatizovala pre seba. Ani jedivo sa nevyrába, aj to je darované. Videli ste, žeby na nejakej farme vyrobili jablko? Nie, to je darované, proste vzniklo akýmsi zázrakom pre nás, farma si len sprivatizovala tento dar pre seba. Vo svojej honbe za prepychom sme zabudli na to, čo všetko máme darované. Ak dokážeme vnímať svoje obdarovanie životom, vnímame Boha-darcu. Bez ďalších predstáv o tom, aký ten darca je, proste len Darca. V našej priemyselnej dobe je to uvedomenie naozaj ťažké. Dar nám spôsobuje potešenie, čiže DOBRO a blahobyt, čiže bohatstvo (GOOD).
 
Boh Pozorovateľ - tak isto nie je abstraktný pojem. V detstve som mal stále pocit, že každý môj čin je pozorovaný, zapisovaný a kedykoľvek môže byť hocikomu zverejnený. Keď človek začne robiť veci, za ktoré sa hanbí, ktoré nemieni zverejňovať, začne tento hlas v sebe potláčať, až ho úplne umlčí. Tomu sa hovorí: smrť Boha Pozorovateľa. Ak teda dokážeme vnímať, že všetko, čo sa deje, minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, sa nestrácajú, ale sú uložené, vtedy vnímame Boha Pozorovateľa, bez toho, aby sme si vytvárali o ňom ďalšie predstavy.
 
Boh Otec - kedykoľvek máme pocit, že nás život vedie a vychováva, je to vlastno akoby otcovská výchovná ruka, je to Boh Otec. A zase - nie je správne, ak si vytvárame nejaké ďalšie predstavy, okrem toho, čo reálne cítime. Inak z Boha robíme luhára (alebo zo seba).
 
Boh Matka - ak máme pocit, že sme sladko učičíkaní v náručí života, že čerpáme energiu v pohladení životom, vnímame Boha Matku.
 
Boh Sudca - ak žneme, čo sme zasiali, ak vnímame, že je nám spravodlivo odplatené podľa toho, ako sme sa my sami druhým oplácali, či v dobrom, či v zlom, tu vnímame Boha sudcu.
 
Boh Osud - ak cítime v sebe určité predurčenie, že na niečo máme a na niečo nie, akoby naša životná cesta bola vymedzená našimi danosťami, schopnosťami, darmi, to vnímame Boha Osudu.
 
Boh Dobro - ak niekedy cítime, akoby sa na nás usmieval celý vesmír, tam kdesi na pozadí alebo akoby sa mala roztrhnúť obloha ako opona a z nej sa mala vynoriť nejaká známa dobrá tvár a s úsmevom nám povedať niečo milé a pekné, čo nás rozveselí a obšťastní, to vnímame Boha ako Dobro.
 
Boh Život - ak vnímame, že ONO to žije v nás SAMO, sme na stope životu. Či dýchanie, či činnosť srdca, či ďalších orgánov, akosi zázračne funguje v krásnom súlade samo od seba. Ak sme schopní to vnímať, to vnímame Život.
 
Každý horespomenutý Boh je úplne reálny, vnímateľný, bez rozumových abstrakcií a falošných predstáv. Je to teda Boh vhodný aj pre ateistov. Jediná potiaž, že ho nevidíme, nevnímame, spočíva v tom, že sme málo vnímaví. A prečo sme málo vnímaví? Lebo vnímame viac svoje túžby, žiadosti a chtivosti, než realitu okolo seba a v sebe samom.

 
PRAVDA ... je veľmi širokospektrálne slovo. Sú ľudia, ktorí by ho radi vyhodili zo slovníka, pretože sa často zneužíva a kriví. No ale kvôli nejakým tlčhubom nebudeme predsa ochudobňovať slovenčinu. Keď je Pravda pošliapaná a pokrivená, treba ju očistiť a narovnať, nie na smetisko vyhodiť.
 
Pravda subjektívna - je to, čo hmatáme, vidíme, počujeme, voniame, čucháme a cítime. Zato, že je subjektívna, nie je o nič menej dôležitá. Veď aj my sme dôležití. Komu chýba úcta k sebe a sebaprijatie, ten si neváži ani pravdu subjektívnu. Ak múdremu človeku niekto povie: cítim to tak a tak, múdry vie, že je to pravda a nie lož. Múdry človek neodsudzuje subjektívnu pravdu len preto, že ju vyslovil len jeden človek. Múdry odsudzuje len lož, faloš a klam, kto odsudzuje pravdu (čo i subjektívnu pravdu jediného človeka), nie je múdry.
 
Pravda spoločenská - je tá subjektívna pravda, na ktorej sa viacerí zhodneme. Chce to komunikáciu a vzájomné porozumenie. V našej spoločnosti prevláda túžba brať, dosahovať, presadzovať a bojovať, nie túžba pochopiť. A preto sa mnohým zdá, že každý má svoju vlastnú pravdu. Ale to je len nedostatok komunikácie a úprimnosti. Neschopnosť rozpoznať pravdu v sebe samom a v tom druhom.
 
Pravda absolútna - je tajomstvom bytia. Nie je abstraktná, nie je filozofická, je reálna. Je aj subjektívna, aj spoločenská, aj ešte niečo viac. Ale keď ľudia nevedia nájsť ani spoločenskú pravdu, ako chcú prísť k pravde absolútnej? Nemožné pre tých, ktorí nemajú schopnosť porozumenia. Absolútna pravda je to, čím vpravde sme, hovorí sa, že je v nej aj to, odkiaľ sme sem prišli a prečo sme tu, že vraj je v nej najvyšší zmysel života a nekončiaca radosť, najvyššie oslobodenie človeka. Tak hovoria. Ale kto nepreverí, ten neuverí...
 
Pravda Múdrosť - znamená chápať veci z nadhľadu, vidieť do príčin. Pravdou môže byť, že Jano chodí každý deň do krčmy (alebo sa inde krčí). Ale múdrosťou je, keď viem, prečo to robí, čo ho tam ťahá, čo ani on sám nevie. Múdrosť je poznanie, pochopenie, to nie sú teórie, ani domnienky, ani náboženské dogmy. Ak to nie je priame videnie skutočnosti, tak je to lož, nie pravda. Najväčšou prekážkou múdrosti sú teda vedecké teórie a náboženské dogmy, nazývané aj náboženská viera, ktorú údajne Boh zoslal po tom či onom prorokovi, v tej či onej knihe. Aj keby boli pravdou, pokiaľ človek nemá priame poznanie, sú pre neho len klamom. Môžu ho ale inšpirovať k hľadaniu vlastného pochopenia a porozumenia. Slepá viera je záhuba ľudstva a pošliapanie pravdy.
 
Pravda Spravodlivosť - je schopnosť povýšiť sa nad vlastné ego a vidieť veci aj z druhej strany, napríklad aj z nejakého iného ega. Ak sa pozriem na veci z viacerých strán, vidím to viac celistvo a vyvarujem sa všelijakých subjektívnych klamov a zdaní. Spravodlivý človek vidí teda iného ako seba samého, nerobí rozdiel. Zato, že spravodlivosť dnes nepozorujeme okolo seba, to neznamená, že neexistuje. Žijeme vo veku nespravodlivosti, nie preto, aby sme spravodlivosť pochovali, ale aby sme spravodlivosť hľadali. Cesta je jasná: komunikáciou ega s egom, prestaneme byť len egom.
 

 
LÁSKA ... zasahuje od každodenných maličkostí až k podstate vesmíru. Tiež sa veľmi zneužíva a tiež ju treba očistiť od falošných predstáv. Láska je príťažlivosť. Láska je aj blízkosť. Láska je cítenie krásy, šťastia a dobra. Láska je jednota, súcitenie, porozumenie. Láska je aj sila a nevyčerpateľná energia pre život, je to chuť tvoriť nové veci, je to chuť prekonávať prekážky, vrátane prekážky sebaobetovania. Láska je pochopenie Jednoty, jej krásy a sily. Láska začína jemnou príťažlivosťou a končí výbušnosťou.
 
Láska partnerská - od jemnej príťažlivosti cez hľadanie porozumenia, po schopnosť sebaobetovania pre druhého. Vždy je obrazom a nedokonalým presvitaním Lásky dokonalej cez oblaky našej oddelenosti.
 
Láska spoločenská - je slabší odvar partnerskej lásky, v ktorom je zrušená výlučnosť na jedného partnera a preto je možná s kýmkoľvek. 
 
Láska dokonalá - spolu s absolútnou pravdou tvorí základ existencie. To, čo vnímame v bežných dotykoch lásky, je jej nedokonalým odrazom. Kto v ňu verí, cíti z nej viac, kto neverí, sám si zabraňuje prístup. Teda je pre nás hmatateľná a reálna do takej miery, do akej sme jej otvorení. Pozor, nedajte sa láskou manipulovať. Buďte otvorení láske, ale neprijímajte s ňou aj lož. Lebo pravá láska môže existovať len s pravdou. Pochopte najprv silu úprimnosti a pravdivosti, aby vaša láska bola naozajstná a nie klamlivá. V súčasnej dobe plnej náboženských učení a siekt je to ťažké, nedať sa strhnúť lžou. Človek sa musí obrniť pravdou, pevne sa postaviť a povedať, že pravdou je len a len to, čo naozaj reálne prežíva, nič viac. A vo svojich prežívaniach musí mať jasno. Ak to neurobí, v domnení, že prijíma lásku, podľahne falši a tak bude oklamaný a uväznený v takej či onakej sekte alebo názorovej skupine. Tým, že lásky je v našej spoločnosti veľmi málo, ľudia sa ňou dajú ľahko manipulovať.
 
Láska Dobro - znamená pocity šťastia, pokoja, naplnenia, spokojnosti. Nie nadarmo dobro - GOOD znamená aj majetok. Lebo Dobro je tým pravým majetkom, ktorý môže obohacovať každého človeka, aj keď nič nevlastní. Pre tých, ktorí Dobro relativizujú: Sa pozrite okolo seba. Za čím sa to všetci ľudia tak naháňajú? Prečo chce každý vlastniť, mať a byť bohatý? Nie je to predsa len naša prirodzená túžba po Dobre, realizovaná v zatemnenosti vedomia? Takže prestaňte relativizovať Dobro a nájdite ho. Keď ho ponúknete tým, ktorí vedú vojny, koristia a utláčajú, potom prestanú.
 
Láska Šťastie - byť šťastným znamená, že mi nič nechýba. Nikdy nemôže byť skutočne šťastný ten, kto chce vlastniť. Či majetok, či človeka, či moc, či peniaze. Šťastie znamená byť slobodný od každého vlastníctva tu a teraz. Na ničom nelipnem, proste len SOM. A čo dávam, to prijímam. Akou mierou meriam, takou mi bude namerané. Byť šťastný znamená priať dobre každej bytosti, prijímať všetko, čo je, také, aké to je, znamená veriť v zmysel a účel všetkého, v krásu existencie. Ak v to verím, nemám v sebe žiadny strach ani žiadny hnev.
 
Jar je najkrajšie ročné obdobie, pretože je obdobím prebúdzania, prechodu zo smrti do života. Tak aj život je krásny nie šťastím samotným, ale prechodom z nešťastia do šťastia. Preto aj nešťastie je potrebné, rovnako, ako zima.

 
Toľko o základných duchovných pojmoch. Dúfam, že to nepojmete ako hustenie vedomostí, ale ako inšpiráciu k samostatnému pátraniu, ktoré si môžme spoločne zdieľať.....
 
Copyright (c) ... Tento dokument je chránený autorským zákonom a nie je možné ho nijako kopírovať, rozmnožovať, ba ani čítať v nálade ponurej, smutnej a beznádejnej. Nedodržanie tohto je považované za zločin, bude prenasledované krutými trestami (severe civil and criminal penalties) a bude stíhané podľa zákona v maximálnej možnej miere. Naopak, v dobrej nálade je možné dokument nielen rozmnožovať, ale aj zo striech vyhlasovať, čvirikať, vyspevovať a iným spôsobom zverejňovať všetkým ľuďom dobrej vôle, a to aj ako svoje vlastné myšlienky alebo v ľubovolnej vlastnej úprave.
Last Updated on Thursday, 18 January 2007 12:06
 
Our supporters and partners:
Ekopolis IPEN - a toxic free future Pesticide Action Network Europe SAAIC Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika Clean Air - Čisté ovzdušie